A Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytárának adatbázisa

Keresés: "

181 db

«  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 42. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 240.
Cég neve: Bucsatelepi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Bucsatelep
Alakulás dátuma: 1920, szeptember 25.
Fő tevékenységi kör: A szövetkezet czélja: tagjai anyagi helyzetét javítani azáltal, hogy őket takarékosságra buzdítja és pontosságra szoktatja, hiteligényeiket kielégíti s esetleges vállalkozásaikban és netaláni üzleti ügyekben segíti. (Alapszabály 1910.)
Alaptőke: 34.500 Korona
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Alapítók: Egyed Ignácz, Cs. Nagy Imre, Elekes Gábor, Kláricz Lajos, Tóth János, Kecse Gábor, Gulyás György, Ruska Mihály, Ambrus Tibor, Hajdu Károly, Czinege János, Czinege Gyula, id. Kristóf János, Orvos Vendel, Bányai József, K. Nagy József, Takács István, Nemes Lajos, Deák Sándor, Gombos János, Kabai János, Tóth Gábor, Farmosi L., Bányai András, Ruska János, Molnár András, Nagy Márton, ifj. Kecse Gábor, Kakuk János, Jámbor Sándor, Gyarmati József, Oláh Mátyás, Hőgye István, Wáradi István, Szabó Imre, Munkácsi János, Tóth György, Tóth Sándor, Rácz Imre, Madar József, Slabeczki Zsigmondé, Kovács József, Nagy Sándor, Egyed Ignáczné, Hudák Lajos, ifj. Bátori Antal, Gonda Zsigmond, Gyócsos Mihály, Oláh Pál, Kovács Sándor, Fábiján László, Huszár András, Jánosi György, Koncsek Károly, Rácz Lajos, Mellár György, Flach Vendel, ifj. Cs. Nagy Imre, ifj. Cs. Nagy Imréné, Csikós Lajos, Molnár János, K. Szabó Sándor, Balog Lajos, ifj. Lengyel Pál, Vinkovics Ábel, Gombos Lajos, Opóczki János, Balázs János, V. Szabó Sándor, Turi István, Szabó István, Körömi Lajos, Puskás János, Bányai Gábor, Nagy Péterné, Csaba József, Mészáros Ferencz, Stróbli Pál, Száfián József, Száfián Józsefné, ifj. Koós Pál, ifj. Koós Pálné, Zsombok György, Cs. Nagy Márton, Koczka Pál, Z. Nagy Lajos, Rácz Imréné, Szabó József, Kázmér József, Szujó Mátyás, I. Erdős Bálint, Bálint István, Katona István, Bucsai László, Ali János, id. Cs. Nagy Imréné, Kovács János, Kovács Jánosné, Nagy Mártonné, Bucsatelepi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, ifj. gy. Nagy Imre, Finta Sándor, Lukács Kálmán, Csőke László, Sóczó Lajos, Nyíri János, Nyíri József, Kovács János, Kovács János, Szabó Sándor, Puskás Jánosné, Ujfalusi András, Kovács Károly. - Igazgatósági tagok: Ambrus Tibor, Bucsai László, Cs. Nagy Imre, Ruska Mihály, Kovács Károly, Koczka Pál. - Felügyelő bizottság: Zsombok György, Szabó János, Száfián József.
Részvényesek, tagok: Ambrus Tibor, Balogh Lajos, Balázs János, Bálint István, Bárdos János, Bányai András, Bányai Gábor, ifj. Bátori Antal, Bedő Mária, ifj. Berczi János, Bogyó József, Bucsai László, Bucsatelepi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Czinege János, Csaba András, Csaba József, Csikós Lajos, Daróczi József, Deák Sándor, Deviczki János, id. Dobák Juliánna, Elekes Gábor, Egyed Ignácz, Egyed Ignáczné, Erdei József, Erdei Józsefné, ifj. Erdei József, Erdei Sándor, Erdős Juliánna, I. Erdős Bálint, özv. Farmosi Lajosné, Fábián László, id. Fábián László, Finta Sándor, Flach Vendel, Földi Imre, Földi Mátyás, Gombos János, Gombos Lajos, Gonda Zsigmond, Gulyás György, Gyarmati József, Gyolcsos Ilona, Gyolcsos István, Gyolcsos József, Gyurik András, ifj. Gyurik András, Gyurik János, Hajdu Károly, Haraszti Mihály, özv. Homoki Ferenczné, Hőgye István, Hudák Lajos, Huszár András, Jámbor Sándor, özv. Jánosik Györgyné, id. Járosi György, Kabai János, Kabai Jánosné, Kandó Rozália, Karikó Lajos, Katona István, Kádár József, Kázmér József, Kecse Gábor, ifj. Kecse Gábor, Kiss Sára, Kláricz Lajos, Koczka Pál, özv. Koczka Pálné, ifj. Koma Balázs, ifj. Koós Pál, ifj. Koós Pálné, Kovács János, Kovács Jánosné, Kovács József, Kovács Károly, Kovács Sándor, Körömi Lajos, Körömi Lajosné, id. Kristóf Pál, id. Kristóf János, Kulik János, Kulik Mihály, özv. Kulik Mihályné, ifj. Lengyel Pál, Lukács Kálmán, Madar József, özv. Majomi Jánosné, Mellár György, Mellár János, Mészáros Ferencz, Mille Imre, Molnár András, Molnár János, Molnár Márton, Munkácsi József, Nagy Márton, Nagy Sándor, Nagy György, Nagy Péter, özv. Nagy Péterné, Cs. Nagy Imre, id. Cs. Nagy Imréné, ifj. Cs. Nagy Imre, ifj. Cs. Nagy Imréné, Cs. Nagy Márton, Cs. Nagy Mártonné, ifj. Nagy Gy. Imre, K. Nagy József, Z. Nagy Lajos, Nemes Lajos, Nyíri János, Nyíri József, Oláh Mátyás, Oláh Pál, Opóczki János, Opóczki András, ifj. Opóczki János, Orvos Vendel, Pádár Mátyás, Puskás János, Puskás Jánosné, Rácz Imre, Rácz Imréné, Rácz Lajos, Rácz Zsuzsánna, özv. Roncsek Istvánné, Roncsek Pál, Ruska Mihály, Simon János, Slabeczki Zsigmondé, Sóczó Lajos, Sóczó Mátyás, Stróbli Pál, Szabó Imre, Szabó István, Szabó János, Szabó Jánosné, K. Szabó Sándor, K. Szabó Sándorné, V. Szabó Sándor, Szathmári István, Száfián József, Száfián Józsefné, Szujó István, Szujó Mátyás, Takács István, Takács Sándor, B. Takács János, Tóth Gábor, Tóth György, Tóth István, Tóth János, K. Tóth Lajos, id. Török Antal, ifj. Török Antal, Turi István, Ujfalusi András, Varga Bálint, Váradi István, Víg Sándor, Vinkovics Ábel, özv. Vida Sándorné, Zsombok György.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék szerint 1-46. sorszám, 1920-1941. év, továbbá 82. és 84. sorszám1942, 1943 évekből.

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 42. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 241.
Cég neve: Gyomai Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Gyoma
Alakulás dátuma: 1920. augusztus 29.
Fő tevékenységi kör: A szövetkezet célja, hogy tagjait és hozzátartozóit olcsó és jó minőségű háztartási és gazdasági cikkekkel ellássa és termékeik eladását közvetítse.
Alaptőke: 84900 Korona
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Alapítók: Feiler Ernő, Batári Antal, Ádám György, Barna Péter, Cs. Nagy Dániel, Földvári Nagy Imre, Pfeifer József, Feiler Lajos, Schusztek Sándor, Piltz Márton, Wagner József, Kiss Endre, Piltz József, A. Eiler Mihály, Beinschroth Mihály, Herter József, Chriszt Márton, Köhler Ádám, Leindörfer Zoltán, Maláth Mihály, Oláh Lajos, Piltz András, Podani János, Kertész Sándor, Fekete László, Szilágyi László, Wallner József, Nádudvari József, Krausz József, Paier Imre, Fekete Mihály, ifj. Ailer András, R. Krucsó József, Perei István, Megyeri Gábor, Weigrt Mihály, Schwahn József, Láda Lajos, Herter Ádám, Molnár László. - Igazgatósági tagok: Feiler Ernő, Batári Antal, Wagner József, Cs. Nagy Dániel, Piltz Márton. - Felügyelő bizottsági tagok: Pfeifer József, Piltz József, Á. Eiler Mihály, Kertész Sándor, Földváry Imre, Szilágyi Gábor, Fekete László.
Részvényesek, tagok: Az alakulás napjáig üzletrészt jegyzők: Ádám György, Ailer András, ifj. Ailer András, Ailer Andrásné, Ailer Lajos, Ailer Zsuzsika, Baráth Mihály, Baráth Mihályné, Baráth Mihály, Barna Péter, Bartik János, Bartik József, Bartolf György, ifj. Bartolf György, Batári Antal, Beinschroth Ádám, Beinschroth Ádám, Beinschroth Ádámné, id. Beinschroth Ádámné, Beinschroth Mihály, Beinschroth Péter, Benedek Márton, Bere Imre, Berényi Dániel, Bíró János, Bíró Sándorné, Bogár Benedek, Braun Márton, Braun Mártonné, Chriszt Márton, Csáky Elek, Csáki Lajos, özv. Csapó Balázsné, Csapó Endre, Csapó Erzsébet, ifj. Csapó Gábor, Csapó János, Csapó Lajos, Csapó Teréz, Cselei István, Cselei Mihály, Csuvar Gábor, Csuvarszki Mihály, Diós Ignácz, Diószegi Lajos, Á. Eiler Mihály, Feiler Ernő, Feiler Lajos, özv. Feldmüller Mihályné, Fekete Elek, Fekete Józsefné, Fekete László, Fekete Mihály, Fekete Sándor, Földvári Nagy Imre, ifj. Földvári Nagy Imre, özv. Győri Dávidné, Haibach József, Haibach Márton, Herter Ádám, Herter Ádám, Herter András, Herter Dániel, Herter György, Herter Imre, Herter József, Herter József, Herter Márton, ifj. Herter Márton, Herter Márton, Herter Mihályné, Icsa Antal, Izsó Albert, Izsó Mihály, Jászai Sámuel, Kalita János, Keresztessy Ferenc, Kéry József, Kéri Józsefné, Kéri Lajos, Kertész Sándor, Kiss Endre, Kiss Józsefné, Kis Károly, Kovács Jánosné, H. Kovács Mihály, Köhler Ádám, Krausz József, R. Krucsó József, ifj. R. Krucsó József, Kún Ferenc, Kurtz Márton, Láda Kálmán, Láda Lajos, Láda Lajos, Láda Mihály, Lehotzki Ádám, Lehotzki Józsefné Schwahn Erzs., Lehotzki Márton, Leindörfer Zoltán, Lénárt Bélint, Lukács Lajosné, Maász András, Maléth Mihály, Marjai Lajos, Megyeri Gábor, Megyeri Lajos, özv. Megyeri Lajosné, Molnár Erzsébet, özv. Molnár Gáborné, Molnár László, Nádudvari József, B. Nagy Endre, dr. Nagy Ernő, Cs. Nagy Dániel, Oláh Lajos, Pajer Imre, Pajer Imre, Pajer Mihály, dr. Pálka Pál, Pécs Ádám, Perei István, Piltz András, Piltz Andrásné, ifj. Piltz József, Piltz Márton, Piltz Márton, Pfeifer Ádám, Pfeifer Magdolna, Pfeifer Márton, Pfeifer Mihály, Podani János, ifj. Podani János, Podani Pál, Schwalm György, özv. Schwalm Györgyné, Schwalm József, Schwalm Józsefné, Schwalm Márton, Schwalm Mihály, Schusztek Sándor, Sepreni Elek, Seprenyi István, Simon Károly, Simon Károlyné, B. Szabó Bálint, B. Szabó Bálintné, K. Szabó József, Szabó A. Julianna, Szalóki István, Szalóki László, ifj. Szalóki László, Szász György, özv. Szász Imréné, Szerető Lajos, Szilágyi László, Szilágyi Lászlóné, Szrnkányi János, Tandi Sándor, Tápay Károly, Tokai Lajos, Turi Bálint, Turi Bálintné, Nyilas János, Nyilas Lajos, Nyitrai János, Roosz Ádám, Roosz György, Wagner József, Wagner Magdolna, Wagner Márton, Wagner Zsuzsika, Waidmann Márton, Wallner József, özv. Várkövi Kálmánné, Vatay Gábor, Weigert József, ifj. Weigert József, Weigert Mihály, özv. Weigert Mihályné, özv. Wilhelm Ferencné, Vizsnyai József, Volf József, Zdusek Károly, Zdusek Károlyné, Zöld Bálint, Zöld Gábor.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nélkül. Iratok 1-106. sorszámmal, 1920-1943. évekből.
Megjegyzés: A szövetkezet "Hangya" Termelő-Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja tagja.kötelékébe tartozó szövetkezet. Hiányos iratcsomó.

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 42. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 242.
Cég neve: Békéscsabai Vegyipari Részvénytársaság
Cégforma: Részvénytársaság
Székhely: Békéscsaba
Alakulás dátuma: 1920. december 20.
Fő tevékenységi kör: A vegyipar körébe vágó mindenfajta vegyi cikkek és különböző szappan fajták gyártása, értékesítése és ezen cikkekkel való kereskedés.
Alaptőke: 1.000.000 Korona
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Alapítók: Alföldi Mezőgazdasági Ipar és Kereskedelmi Részvénytársaság, Barna Imre, Barna Imréné sz. Braun Éva, dr. Pető Ákos, Farkas Sándor, Barna Imre, Réthy Béla, Réthy István, Róna Gusztáv. - Felügyelő bizottsági tagok: Vas Sándor, Jaczina István, Réthy István, Nagy János (póttag). - Igazgatósági tagok: Réthy Béla, Kovácsik János, Róna Gusztáv, Barna Imre, Farkas Sándor, dr. Pető Ákos.
Részvényesek, tagok: Részvényesek (a közgyűlési jegyzőkönyvekben feltüntetett jelenlévők felsorolása alapján): Barna Imre (1920-1921), Barna Imréné sz. Braun Éva (1920), dr. Bazsó Imre (1934), Boga Lajos (1940), dr. Bokross Elemér (1934-1938), Bóna Gusztáv (1923), Bugyi Antal (1934-1935, 1940-1941), Farkas Sándor (1920-1921), Govrik István (1934-1939), gróf Merán János (1940-1942), Grünfeld Albert (1924-1925), Guttmann Géza (1924-1932, 1935-1939), Guttmann Jenő (1926-1932, 1934), Harcz Lajos (1943), Káplár Mihály (1939-1941), Kovácsik János, mint az Alföldi Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Rt. (1920), mint az Unio Rt. képviselője (1923), Kun József (1923-1924), Lipták András (1934-1938), Märcz Mihály (1942), Miklós Kálmán (1934, 1939-1941), dr. Müller Győző (1943), Nagy Gyula (1939-1942), Nagy János (1923), dr. Pető Ákos (1920-1921), dr. Prónai Ernő (1934-1939), Rabati Jenő (1943), dr. Reisz József (1934-1939), Réthy Béla (1920-1921, 1923), Réthy István (1920), Róna Gusztáv (1920-1921), Schmidt Frigyes (1943), Sebestyén Lajos (1924-1932, 1934-1939), Steinberger Imre (1934), Szabados Béla (1942), Szeberényi Andor (1943), Szegő Zsigmond (1934-1939), Szelner Antal (1940-1942), dr. Taiffer Gábor (1943), Thury Lajos (1934, 1939, 1942), Vass Sándor (1923), Viski Hermann (1934), Zelenyánszky János (1939, 1941-1942).
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nélkül. Iratok 1- 30. sorszámmal, 1920-1943. évből.
«  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
EXP