A Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytárának adatbázisa

Keresés: "

181 db

«  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 35. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 180.
Cég neve: Csabai Gőztéglagyár Társaság, Suk, Wagner és Társai Részvénytársaság
Cégforma: Részvénytársaság
Székhely: Békéscsaba
Alakulás dátuma: 1891 (1917. január 1-jétől a cég részvénytársasággá alakult)
Fő tevékenységi kör: A vállalat tárgya a Békéscsabán a Csabai Gőztéglagyár Társaság, Suk, Wagner és Társai cég és Deutsch Sámuel és társai cég működő, tégla és cserépgyári vállalatok megszerzése, evégből ezen vállalatok tulajdonát képező ingatlanok, berendezések, gépek, felszerelések, tartozékok megvétele, üzemük megváltása, üzemben tartása és minden ezen gyári üzembe vágó anyagok gyártása és értékesítése (1917. évi alapszabályok 1. §.)
Alaptőke: 15000 forint alaptőke, amely 1914-re 1200000 koronára emelkedett (Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia/Korniss Géza főszerk., 1930, 298.), 24.000.000 korona, amely 120.000 db egyenként 200 korona névértékű részvényből áll (1917. évi alapszabályok 6. §), 540000 pengő, amely 24000 db egyenként 22,50 pengő névértékű részvényből áll (A Cégbírósághoz 1946. dec. 28-án érkezett alapszabályok 6. §.)
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: A vállalatot 1891-ben Suk János, Haviár Lajos és Wagner József alapították (Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia/Korniss Géza főszerk., 1930, 298.), Lőb Bertalan főtitsztviselő Békéscsaba, Paróczay Géza gyárvezető Békéscsaba cégvezetők, Kollarits Ferenc igazgató Miskolc, Szász József váll. vezérigazgató Budapest, Szél Sándor tisztviselő Békéscsaba, Kemény György igazgató Budapest, dr. Varga Géza ügyvéd Békéscsaba, Korozsy Tibor tisztviselő Békéscsaba igazgatósági tagok (Bejelentés a kereskedelmi cégjegyzék pótlása céljára (a 36.000/1946. I. M. számú rendelet 2. §-ához)
Részvényesek, tagok: Első Békéscsabai Miskoci és Debreceni István Gőzmalmok Rt. képviseletében dr. Holzwarth Ferenc elnök, dr. Holzwarth Ferenc saját személyében, Farkass Róbert, Szél Sándor, Belcsák Zoltán, dr. Bielek Gábor, Pepó Emil, Lachita Viktor, dr. vitéz Szilasy Antal (1942. június 22-i közgyűlésen megjelent részvényesek)
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: iratjegyzék nincs, iratok (cégiratok is) (1917, 1923, 1925) 1942–1950
Megjegyzés: A vállalat 1917-ben, részvénytársasággá alakuláskor megvásárolta Deutsch Sámuel és Társai Herkules Téglagyárát (Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia/Korniss Géza főszerk., 1930, 298.), 1949. június 17-i Minisztertanácsi határozat alapján a Csabai Gőztéglagyár Társaság, Suk, Wagner és Tsai Rt-ből, valamint a Bohn és Társai Tetőcserép és Téglagyár békéscsaba, valamint a Békésmegyei Takarékpénztár gyulai bej. cégekből a Békési Téglagyárak Nemzeti Vállalat alakult (Cégbíróság értesítése a Pénzintézeti Központnak 1950. december 12.)

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 42. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 227.
Cég neve: Mezőberényi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Mezőberény
Alakulás dátuma: [1920.]
Fő tevékenységi kör: Hitelszövetkezet
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Igazgatóság 1943. december 31-én: Bárdy Ernő, Götz Mihály, Kolozsi Lajos, Kemény János, Lédig Ádám, dr. Temesvári Ferenc, Szűcs István, Plesovszki Márton, Gyebnár János, dr. Valentinyi Károly, Hoffmann D. András, Roósz József. - Felügyelő bizottság 1943. december 31-én: Bartolf József, Zalay József, Maász György, Komlódi Sándor, Bacsó Endre.
Részvényesek, tagok: 1943. december 31-én 911 tag 4362 üzletrésszel.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nélkül. Iratok 1944-ből és 1945-ből.
Megjegyzés: Hiányos.

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 42. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 231.
Cég neve: Orosházi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Orosháza
Fő tevékenységi kör: A tagok olcsó és jó minőségű háztartási és gazdasági cikkekkel történő ellássa és termékeik eladásának közvetítése.
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Igazgatóság 1943. december 31-én: Baranyai Kálmán, Iványi István, Domoki Lajos, Tarr Pál, Göndös József, dr. Borcsiczky Dezső, [...] Mártonné, Szalay József. - Felügyelő bizottsági tagok 1943. december 31-én: Vörös Imre, Krajcsovics József, Farkas Antal, Csepregi Mátyás, Aradi Jenő, Bokor András.
Részvényesek, tagok: 1943. december 31-én: 4327 tag 37.822 üzletrésszel.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyízék nélkül. Iratok 1944-ből.
«  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
EXP