A Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytárának adatbázisa

Keresés: "

181 db

«  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »

Levéltári jelzet: VII. 1. d. 50. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 411.
Cég neve: Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok Részvénytársasága
Cégforma: Részvénytársaság
Székhely: Miskolc
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nincs, egyetlen zárszámadás 1941-ből.

Levéltári jelzet: VII. 1. d. 50. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 412.
Cég neve: Csabai Gőztéglagyár Társaság, Suk, Wagner és Társ R.-T-
Cégforma: Részvénytársaság
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nincs, egyetlen zárszámadás 1927-ből.

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 35. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 178.
Cég neve: Endrődi Kereskedelmi Részvénytársaság (előtte Endrődi Központi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet)
Cégforma: Részvénytársaság
Székhely: Endrőd
Alakulás dátuma: A cég 1917. január 1-jétől részvénytársasággá alakult
Fő tevékenységi kör: A társaság célja mindennemű kereskedelmi cikkek méltányos ároni forgalomba hozatalával a fogyasztók érdekeinek kielégítése és a termelők terményeinek értékesítésével és feldolgozásával mindkét fél érdekeinek lehető összhangba hozatalával a közvagyonosodás előmozdítása. (1936. évi alapszabályok 2. §.), a vállalat tárgya: vas, fűszer, festék, gazdasági gépek, építésanyag és tűzelési cikkek forgalomba hozatala, valamint vámőrlés (Bejelentés a kereskedelmi cégjegyzék pótlása céljára (a 36.000/1946. I. M. számú rendelet 2. §-ához))
Alaptőke: 3000 db 30 pengős névértékű és névreszóló részvény, alaptőke 90000 pengő (1936. évi alapszabályok 3. §.)
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Timár P. Pál ig. elnök, ifj. Kovács Dániel ügyvezető igazgató, dr. Kovács Péter orvos, Csuvár Pál, Timár G. Imre, Timár Benő, Balogh Lajos, Gellai István, Kovács Vince, Gyuricza József, Véha Imre, Uhrin Ágoston igazgatósági tagok (Bejelentés a kereskedelmi cégjegyzék pótlása céljára (a 36.000/1946. I. M. számú rendelet 2. §-ához))
Részvényesek, tagok: ifj. Kovács Dániel, Kulik István, Gellai István, Csuvár Pál, Timár Péter Pál, Timár Benedek, Dr. Kovács Péter, Szabó Imre, Kovács Illés, Hunya J. M. Mátyás, Paróczai Menyhért, Timár G. Imre, Varjú Gergely, Szabó Vince, Hunya Lajos, id. Kovács Dániel, Duda Lajos, Tóth János, Hunya András, Hunya László, Farkasincki János, Vaszkó Lajosné, Hegedűs Pál, Uhrin Pál, Balogh Lajos, Uhrin Károly (1944. április 17-i közgyűlésen megjelent részvényesek)
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nincs, iratok (cégiratok is) (1917) 1936–1951
«  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
EXP