A Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytárának adatbázisa

Keresés: "

181 db

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »

Levéltári jelzet: VII. 1. d. 49. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 393.
Cég neve: Újkígyósi Tejszövetkezet, mint sz Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Újkígyós
Alakulás dátuma: 1940.
Fő tevékenységi kör: Tej és egyéb gazdasági termékek feldolgozása és legelőnyösebb értékesítése, az ezek előállításához szükséges anyagok, gépek és eszközök beszerzése, a tejtermelés előmozdítása és ezáltal tagjai anyagi helyzetének javítása.
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Igazgatóság: Pleskonics Gábor, Domokos István, hegedűs György. - Felügyelőbizottság: Domokos Béla, Zsótér Antal, Rákóczi Balázs, Balázs István, Révész Péter, Érczhegyi istván, Csatlós H. Gáspár, Magyar János, Bacsa Antal, Szudák István.
Részvényesek, tagok: Bánfi János, Bánfi Imre, Bánfi Károly, Balázs István, Bozó József, Bacsa Antal, Bánfi József, Balogh Béla, Bacsa Gyula, Bozó Pál, id. Bánfi Péter, Belvan József, Bacsa János, Bacsa István, Csatlós Lajos, Csatlós István, Csányi János, Csatlós Mihály, Csatlós Ferencz, Csányi Illés, Csatlós Imre, Cédli István, Dombovári Antal, Darida Antal, ifj. Domokos István, Domokos István, Erostyák János, Fodor Mátyás, Frankó Pál, Gazsó József, Gera András, Harangozó János, Herczegh Pál, Hegedűs György, Harangozó Illés, Hódi Imre, Huszka Lajos, Harangozó Mihály, Hódi János, harangozó Gyula, Huszka antal, Harangozó Ferencz, Harangozó Péter, Harangozó Péter, Kiss András, Kiss János, Kiss Péter, Kiss Béla, Kása Pál, Kiszely András, Lócskai Mihály, Lakatos Tamás, Magyar János, Matyelka István, Máté János, Oláh István, Oláh Antal, Pusztaszeri (Purzsa) György, Pleskonics Gábor, Pleskonics Béla, Révész Péter, Rákóczi Balázs, Skaliczki Imréné, ifj. Sódar Mihály, Skoperda Béla, Széll Gáspár, Szudák István, Széll Mihály, Szabó István, Tóth János, Érczhegyi (Turbucz) István, Varga János, Zsótér József, Zsótér György, Zsótér Gábor, Zsótér József, Zsótér Antal, Zsóri Albert, Balogh József, Csatlós Gáspár, Barna Lajos, Gera József, Kiss Mihály, Skoperda János, Bánfi Péter, h. Kiss Béla, Danka József, Kiss Mátyás, Bacsa Ferencz.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nélkül. Iratok 13-14. sorszámmal, 1943-1944. évekből

Levéltári jelzet: VII. 1. d. 49. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 395.
Cég neve: Békésvármegyei Általános Beszerző-, Termelő- és Értékesítő Közjóléti Szövetkezet
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Gyula
Alakulás dátuma: 1940. január 21.
Fő tevékenységi kör: A szövetkezet célja: Vagyontalan vagy csak csekély vagyon felett rendelkező tagok részére, - az általános gazdasági és társadalmi jólét mentől hathatósabb előmozdítása érdekében -, munkaalkalmak teremtése, a tagoknak a mező- és kertgazdaság, a méhészet, a baromfi- és állattenyésztés, a konyha-, gyümölcs- és gyógynövénykertészet, a háziipar, a különböző földmunkák terén munkaalkalmakkal és eszközökkel ellátása, közösen végzendő munkák - öntözés - megszervezése és mindezek pénzügyi részleteinek lebonyolítása. A szövetkezet foglalkozik úgy egyéni, mint közös termeléssel, működésének tárgya tehát valamennyi gazdasági és háziipari teendő és a termelvények szakszerű értékesítése. (Alapszabály 3. §)
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Tagok: Beliczey Miklós, vitéz Márki Barna, Békésvármegye [...], Hoffmann Károly, dr. vitéz Pánczél József, Márki Jenő, Ritter Sándor, Terényi Péter, Vincze Andorka, dr. Liszonyi Vincze, Dévényi Lajos, Békésvármegyei Tűzoltó Szövetség, dr. Vitéz Márki Tamás, dr. Elek László, [...] Lajos, dr. Schneider József, dr. Marik Dénes, Schneider Mátyás, dr. Koncz Lajos, dr. Márki Zay Lajos, [...], Hózer Béla, Wagner Márton, dr. [...], Lepény Mátyás, dr. Varga István. - Igazgatósági tagok: [...], Hózer Béla, Wagner Márton, dr. [...] László, Lepény Mátyás, dr. Varga István, dr. vitéz Márki Tamás, dr. Marik Dénes, dr. Schneider József, [...], [...], dr. vitéz Pánczél József. - Felügyelőbizottsági tagok: Vincze Andorka, Schneider Mátyás, vitéz Ambrus Lajos, Werner József.
Részvényesek, tagok: 1942. évi tagnévsor alapján 208 tag 32956 üzletrésszel.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzékkel. Iratok 1-6. sorszám, 1940-1942. évek.

Levéltári jelzet: VII. 1. d. 49. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 396.
Cég neve: Békéscsaba-Tanyai Gazdák Tejszövetkezet
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Békéscsaba
Alakulás dátuma: 1940. augusztus 4.
Fő tevékenységi kör: Tej és egyéb gazdasági termékek feldolgozása és legelőnyösebb értékesítése, az ezek előállításához szükséges anyagok, gépek és eszközök beszerzése, a tejtermelés előmozdítása erőtakarmányok beszerzésével és okszerű takarmányozással, s ezáltal tagjai anyagi helyzetének javítása, közös üzletkezelés és kölcsönösség elve alapján. (Alapszabály 3. §)
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Alapítók: Darabos Imre, Leszkó István, Huszár András, Laczó Mátyás, Zahorán Pál, özv. Zahorán Andrásné, Máté György, Szaszák András, Okos István, Bohus Lajos, Zahorán György, Botyánszky János, Hugyecz András, Kelemen Mihály, Lepény János, Máté Pál, Hugyecz Pál, Kecskés Mihály, Góg József, Lepény György, Horváth Mihály. - Igazgatósági tagok: Darabos Imre, Huszár András, Lepény János. - Felügyelő bizottsági tagok: Kelemen Mihály, Laczó Mátyás, Horváth Mihály.
Részvényesek, tagok: Bohus Lajos, Botyánszky János, Darabos Imre, Góg József, Horváth Mihály, Hugyecz András, Hugyecz Pál, Huszár András, Kecskés Mihály, Kelemen Mihály, Laczó Mátyás, Lepény György, Lepény János, Leszkó István, Máté György, Máté Pál, Okos István, Szaszák András, Zahorán György, Zahorán Pál, özv. Zahorán Andrásné.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: 1940. augusztus 4-én tartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és mellékletei.
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »
EXP