A Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytárának adatbázisa

Keresés: "

181 db

«  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 43. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 258.
Cég neve: Békésmegyei Áruforgalmi és Ipari r.t.
Cégforma: Részvénytársaság
Székhely: Békéscsaba
Fő tevékenységi kör: Szikvíz és hasonló üdítő italok készítése és eladása
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Igazgatóság 1942-ben: Hudák Lajos, Villányi Péter, Mezey Mihály. - Felügyelő bizottság 1942-ben: Lengyel József, Villányi Péterné, Boross Erzsébet.
Részvényesek, tagok: 1943. május 31-i közgyűlésen jelen lévők: Villányi Péter, Borosd Pál, Boros Pálné, Várkonyi György, Boros Erzsébet, dr. Uhrin András, dr. Sailer Ferenc.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nélkül. Iratok 40. sorszámmal 1943-1944. évből.

Levéltári jelzet: VII. 1.d. 43. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 261.
Cég neve: Békéscsabai Faiskola és Kertgazdaság R.T.
Cégforma: Részvénytársaság
Székhely: Békéscsaba
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Felügyelő bizottság: Patay András, [...], [...]. - Felszámolók: dr. Filippinyi Lajos, Péterfy Lajosné.
Részvényesek, tagok: Dr. Filippinyi Lajos, özv. Kitka Mihályné, Péterfy Lajosné, Lepény János, Povázsai János, Gálik Mária, Patay András, Juhász József, Lehoczki Ferenc, Szeberényi László, Kovács Mihály, Péterfy Lajos.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék nélkül. Iratok 62. sorszámmal 1943. évből.
Megjegyzés: Felszámolással kapcsolatos iratok.

Levéltári jelzet: VII.1.13-14-15. doboz
Cégbírósági okmánytári szám: 63.
Cég neve: Köröstarcsai Hitelszövetkezet
Cégforma: Szövetkezet
Székhely: Köröstarcsa
Alakulás dátuma: 1898
Fő tevékenységi kör: A szövetkezet célja: tagjainak anyagi helyzetét javítani az által, hogy hiteligényeik kielégítését elősegíti és őket takarékosságra és pontosságra buzdítja. (Alapszabály, 1899.)
Cégalapítók, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok: Elnök: Karagúly Balázs, Igazgatósági tagok: Petneházy Ferencz, Petneházy Imre, Hajdú Imre, Pardi János, Tóth á István, Tóth János, Bernáth Gusztáv, Karagúly Balázs, Felügyelőbizottsági tagok: ifj. Szabó János, Weisz Károly, Szakál Antal.
Részvényesek, tagok: Tagok: Alakuláskor 167 tag ... 1942. dec. 31-én 593 tag 1397 üzletrésszel. Alapításkori tagok: Szöllösi Sándor, Hajdú Antal, Pardi Ferenc, Tóth Sándor, Hajdú Antal, ifj. Tóth Mihály, Gujás Sándor, Gujás Sándor, özv. Boros Gáborné, özv. Kónya Sándorné, Tóth K. János, Kozma Imre, Molnár Juliánna, Pető Imre, Molnár Zsuzsánna, Kulcsár Ferenc, Kónya Jánosné, Szakál Antal, Fábián Albert, Jenei János, Tóth László, Hajdú [...], ifj. Tóth Imre, Ladányi Szilárd, Szász Eszter, Nagy János, Szilágyi Lajos, Marti István, Kovács Pál, Bernáth Gusztáv, Gyaraki Antal, Lakatos Ferencz, [...] Károly, Jenei Imre, Sonkoly Rozália, Benke István, ifj. Boros Bálint, ifj. K. Szabó Sándor, Boros Bálint, Boros László, Petneházy Imre, Petneházy Imréné, ifj. Szabó János, Kovács Ferencz, Weisz Károly, Klein Anna, Weisz Lázár, Weisz Júlianna, Z. Győri János, ifj. Pardi Imre, Makai Antal, [...], Vajda Ferentz, Puskás Károly, Hajdú János, Hajdú István, ifj. Hajdú István, A. Hajdú Imre, Kamis Emil, Túsz Károly, Székely Zsuzsána, Kohn Szeréna, Löbl József, Tokai János, Szikszai Ferencz, Weiszbrun Farkas, Weiszbrun Zsigmond, Vincze Lajos, Vincze Károly, Vincze Zsigmond, Kovács Ida, Mutnyánszky György, Makai Eszter, Ozsváth Antal, J. Nagy Antal, Gyaraki Erzsébet, Szipszner Johanna, Führer Ignátz, id. Márta Mihály, Vámos Zsuzsána, Győri Venczel, özv. Schvartzné, id. Varga Lajos, id. Tóth Imre, Birinyi Ferencz, Fuss József, Rózsa Sándor, Marton Bálint, Nagy Áron, ifj. Nagy Lajos, Cs. Tóth Károly, Pardi Ferencz, Z. Hajdú János, Kozma László, Mező József, Győri Imre, B. Tóth János, Győri Károly, Petneházi Julianna, Budai Bálint, Budai Imre, Weiszbrun Adolf, Makai Péter, Győri Júliánna, H. Ladányi Antal, Mező Mihály, Tóth Imre, Kupás Lídia, Csák László, Polyák Zsuzsanna, Csák János, Tóth Károly, Hacker Rozália, Nagy Áronné Cser Erzsébeth, Tóth Antal, Petneházy Rákhel, Gyaraki János, Jenei József, Farkas István, Benke Imre és neje, Szabó Róza, Tiba Mihály, Cs. Hajdú (ly) Imre, Cs. Kovács Imre, Orbán Imre, Szőke Sára, Molnár Katalin, ifj. Tóth László, Kozma Júlianna, Dobsa László, Bak Sándor, Kelemen László, Kopányi László, Szabó Imre, Mező János, Kelemen Ferenc, Gulyás László, Banner Gusztáv, Vámos Sándor, Kálmán Sándor, ifj. Petneházy László, Cs. Puskás Antal, Petneházy Ferenc, Petneházy Ferencné, Puskovitz Imre, Jenei Fülöp, R. Tóth Mihály, Gulyás Sándor, Schvartz Miksa, Kozma László, Puskás, Zsigmond, Czikora Julianna, Gábor Mihály, Kopányi Károly, Kelemen, Lajos, Tóth Antal, Kelemen Julianna, Deák János, Máté János, Vámos Bálint, ifj. Török Sándor.
Okmánytárban elhelyezett okmányok száma: Iratjegyzék szerint: 1 – 176. sorszám
Megjegyzés: Hiányos!
«  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
EXP