Találatok megjelenítése

Keresés: "

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »

Levéltári jelzet (forrás): XXXV. 27. 1. cs. 1 ő. e.
Létrehozó: MDP Békés Megyei Bizottsága
Cím: Megyei pártértekezlet jegyzőkönyve
Napirendi pontok (leírás): Pártértekezlet elnöke (Marik Mihály), elnöksége (Telep Mária, Vincze Ferenc, Keleti Ferenc, Boldoczki János, Bozóki Jánosné, Barkóczi Pál, Bíró József, Szodorai István, Repás Radolya, Lipták Pál, Tóth István, Nagy Antal, Lipták Jánosné, Palyik György, Klaukó Mátyás), jelölő bizottság (Arany Tóth Lajos, Bálint Jánosné, Lipták Pál, Fülöp Imre, Konyecsni György, Szabó Lajos, Hajnal József), szavazatszedő bizottság (Csatári Béla, Nyemcsók Pálné, Borbély Jánosné, Pardi István, Nagy András, Vincze Ferenc) és a mandátum vizsgáló bizottság (Vidó István, Urbán István, Telep Mária, Szatmári M. György, Tóth Zoltán, Kiss András, Ungor Jenő) megválasztása (napirend előtt) – 1. A megyei pártválasztmány beszámolója és a határozati javaslat megvitatása – 2. Pártválasztmány és a kongresszusi küldöttek megválasztása
Napirendek előadói (közreműködők): 1. Nagy Antal – 2. Marik Mihály
Dátum (a jegyzőkönyv kelte): 1954. március 8.
Jegyzőkönyv terjedelme (oldal): 159–233.
Napirend tárgyalásának oldalszámai: 159–165. (Napirend előtt) – 1. 165–215. – 2. 216–225.
Előterjesztés, határozat, melléklet oldalszámai: 1. Határozat, 227–233.
Nyelv: HUN

Levéltári jelzet (forrás): XXXV. 27. 1. cs. 1. ő. e.
Létrehozó: MDP Békés Megyei Bizottsága
Cím: Megyei pártértekezlet jegyzőkönyve
Napirendi pontok (leírás): Pártértekezlet elnöksége, jelölő-, mandátum felülvizsgáló- és a szavazatszedő bizottság megválasztása – Keleti Ferenc beszámolója – Hozzászólások
Napirendek előadói (közreműködők): Virágos Mihály – Keleti Ferenc
Dátum (a jegyzőkönyv kelte): 1950. június 11.
Jegyzőkönyv terjedelme (oldal): 1–50.
Napirend tárgyalásának oldalszámai: 1–4. – 4–15. – 15–40.
Előterjesztés, határozat, melléklet oldalszámai: Jegyzőkönyv a szavazatszedő bizottság munkájáról, 41. – Határozati javaslat, 42–45. – A pártértekezlet távirata Rákosi Mátyásnak, 46. – Névsor a megyei küldöttgyűlésre meghívandókról, 47–48. – Kimutatás a megyei választmányról, pótválasztmányról 49–50.
Nyelv: HUN
Egyéb megjegyzés: Nincsenek számozott napirendi pontok

Levéltári jelzet (forrás): XXXV. 27. 1. cs. 1. ő. e.
Létrehozó: MDP Békés Megyei Bizottsága
Cím: Megyei küldöttválasztó konferencia jegyzőkönyve
Napirendi pontok (leírás): Elnökség, jelölő-, mandátum felülvizsgáló- és a szavazatszedő bizottság megválasztása – Titkári beszámoló – Hozzászólások
Napirendek előadói (közreműködők): Blahut János – Zsidi Gyula
Dátum (a jegyzőkönyv kelte): 1951. január 28.
Jegyzőkönyv terjedelme (oldal): 51–82.
Napirend tárgyalásának oldalszámai: 51–52. – 52–64. – 64–82.
Nyelv: HUN
Egyéb megjegyzés: Nincsenek számozott napirendi pontok
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »
EXP