A Békés Megyei Tanács levéltára

A megyei tanácsi levéltár iratanyagának ismertetése előtt közöljük az egyes levéltári fondok jelzetét, címét, évkörét, a fondképző megszervezésére, létesítésére vonatkozó jogszabályokat, a hatás- és jogköröket, a szervezeti felépítését, azok változásait. Az egyes fondok jelzetében megtartottuk az eredeti fondszámokat, amelyek a levéltári átvétel sorrendjében kerültek kiosztásra. Ismertető leltárunkban azonban először a testületek (tanácsülés, vb), majd az ellátott szakterületek sorrendjében az egyes szakosztályok iratainak ismertetését adjuk.
1   / 2 oldal