Segédletek

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai, 1950–1990. Ismertető leltár. Összeáll. Jároli József. Gyula, 2006. 204 p. 

A Békés Megyei Levéltár új sorozata a szakmai munka egyik legfontosabb produktumát, a rendezés, iratfeldolgozás végeredményét, levéltári segédletet tesz közzé. A sorozatindító kötet az 1950–1990 között működött Békés Megyei Tanács maradandó értékű iratairól ad tájékoztatást. A segédletet összeállító Jároli József bevezető tanulmányban ismerteti a tanácsok működését, iratkezelést, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, a hivatali szervezet kialakulását és változását, a hatáskörök módosulását. A szerző figyelmet szentel a korabeli pártirányítás, az MDP- és MSZMP iratokban található, tanácsi igazgatásra vonatkozó dokumentumoknak is. Minden fondismertetést az adott iratképző és irategyüttes történetére vonatkozó áttekintés vezet be, a megyei tanács levéltárának bemutatása után pedig a hivatalvezetők (elnök, elnökhelyettes, vb-titkár, osztályvezető) archontológiai név- és idősora következik. A segédlet második részében a Békés Megyei Tanács 1950–1990 közötti tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendje olvasható.


 

2. Békés vármegye levéltára, 1715–1950. Ismertető leltár. Összeáll. Kereskényiné Cseh Edit. Gyula, 2008. 131 p.

 

Az ismertető leltár a Békés Megyei Levéltár egyik legértékesebb irategyüttese, a IV. fondfőcsoport iratanyagát ismerteti. A IV. fondfőcsoportba tartozó fondok segítségével rekonstruálható a török hódoltság után újjászerveződő Békés vármegye több mint két évszázados, 1715–1950 közötti története. A segédlet 129 fond 775 iratfolyóméternyi anyagáról ad ismertetést a feudális és polgári korszak szerinti bontásban. Az érdeklődő kutató rövid szertörténetet olvashat, valamint tájékoztatást kap az iratanyag tartalmáról, kutathatóságáról, segédletekkel való ellátottságáról, mennyiségéről. Különösen fontos, kiemelt forrásértékkel bír a vármegyei nemesi közgyűlés, az egyes időszakok fő- és alispáni, valamint főszolgabírói, főjegyzői iratanyaga.