Arad vármegye levéltára

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

437. Arad vármegye főispánjának iratai 1920–1923 0,12 ifm
440. Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1920–1923 0,05 ifm
 439.

Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Vá-lasztmányának iratai

1920–1923 (1924) 0,72 ifm
442. Arad vármegye alispánjának iratai (1919) 1920–1923 3,08 ifm
445. Arad Vármegye Árvaszékének iratai (1896) 1920–1923 (1926) 0,23 ifm
453. Arad Vármegye Számvevőségének iratai 1920–1923 (1924) 0,07 ifm
441. Arad Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1920–1923 0,52 ifm
435. Az Eleki járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1922–1946 1,00 ifm
454. Az Eleki járás tisztiorvosának iratai 1944–1945 0,02 ifm
446. Az Eleki járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1942–1943 0,12 ifm
438. Az Eleki Járás Testnevelési és Népgondozó Kirendeltségének iratai 1921–1924 0,03 ifm