XIV. Személyek

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

27 Áprily Lajos (1887–1967) költő és Fülöp Károly (1896–1973) szeghalmi gimnáziumi tanár levelezése 1916–1966 0,04 ifm
34. Bálint György kétegyházi román parasztember iratai 1910–1918 0,12 ifm
54. Bálint Imre (1877–19??) mérnök iratai 1898–1945 0,03 ifm
50. Búza (Buzi) Barna (1910–) vésztői születésű szobrászművész iratai 1915–1962 0,12 ifm
72. Csákabonyi Kálmán (1902–1970) gyulai levéltár-igazgató iratai [1960] 0,01 ifm
36. Debreceni Lajos sarkadi lakos iratai 1945–1948 0,01 ifm
73. Dér Lajos (1926–1983) Gyula Város Tanácsa tanácselnök-helyettesének iratai 1974–1976 0,01 ifm
76. Enyedi G. Sándor (1924–1986) iratai (1875) 1931–1986 3,88 ifm
  a) A NÉKOSZ-szal kapcsolatos iratok 1931–1971 0,76 ifm
  b) A Gyula Város Tanácsánál elnökhelyettesként, majd elnökként eltöltött időszakra vonatkozó iratok (1875) 1954–1966 (1983) 0,60 ifm
  c) Az MSZMP Békés Megyei Bizottságánál párt- és tömegszervezeti osztályvezetőként, majd megyei titkárként eltöltött időszakra vonatkozó iratok (1940) 1966–1975 (1985) 1,56 ifm
  d) A Békés Megyei Népújság főszerkesztőjeként eltöltött időszakra vonatkozó iratok (1960) 1975–1986 0,96 ifm
65. Fekete Sándor (1892–1975) orosházi lakos iratai 1963–1980 0,50 ifm
11 Fischbein Soma szarvasi ügyvéd iratai 1926–1935 0,01 ifm
77. Földházi Sándor (1926–) főállatorvos iratai 1926–1999 0,26 ifm
  a) Életrajzi adatok 1926–1998 0,12 ifm
  b) Fotó-szemelvények 1938–1998 0,12 ifm
  c) Levelezés 1996–1999 0,02 ifm
67. Futaki Gergely (1913–1999) békési könyvtárigazgató iratai 1959–1976 0,06 ifm
66. Govrik László (1893–1953) békési mérnök iratai 1885–1953 0,15 ifm
48. Grósz családnevű orvos feljegyzései 1831–1832 0,03 ifm
18 Özv. Grünfeld Jakabné gyulai lakos iratai 1928–1929 0,01 ifm
70. Gurmai László (1897–1971) körösladányi lakos iratai 1930–1955 0,05 ifm
78. Gyarmathy Gergely (1902–) agrármérnök iratai XX. sz. 0,24 ifm
71. Gyarmati István (1908–1985) gyulai főorvos iratai 1946–1987 0,03 ifm
9 Haan Albert (1891–19??) jegyzetei Békéscsaba történetéhez 1943 0,03 ifm
58. Haan Lajos (1818–1891) békéscsabai evangélikus lelkész, történetíró iratai XIX. sz. második fele 0,05 ifm
79. Haiman György(1914–1996) tipográfus iratai 1935–1990 0,45 ifm
8 Hajnal István (183?–1904) békési községi orvos, Békés vármegye főorvosa iratai 1897 0,01 ifm
24 Hajóssy Ottó (1844–1887) gyulai ügyvéd, Békés vármegyei főjegyző, országgyűlési képviselő iratai 1856–1934 0,03 ifm
80. Halmos Béla (1909–1980) építészmérnök iratai 1921–1993 3,50 ifm
  a) Életrajzi adatok 1963–1993 0,12 ifm
  b) Tanulmányok kéziratai 1934–1980 1,92 ifm
  c) Építésvezetői és mérnöki munkásságra vonatkozó iratok 1935–1990 0,72 ifm
  d) Tervrajzok és fényképfelvételek 1971–1975 0,26 ifm
  e) Folyóiratok, újságcikkek, beszámolók 1921–1980 0,36 ifm
  f) Egyesületi, társulati, alapítványi és konferenciai iratok 1954–1979 0,12 ifm
60. Hevesi József iratai 1969–2006 5,55 ifm
  a) Általános iratok 1969–2002 0,84 ifm
  b) Fotók 1969–2005 3,84 ifm
  c) Filmek 1977–2006 0,87 ifm
40. Hoffmann Pál gyulai ügyvéd iratai 1848–1949 0,12 ifm
20 Horváth Mihály gyulai lakos, az Országos Köztársasági Párt Békés megyei szervezőjének iratai 1911–1923 0,12 ifm
28 Huszár László (1882–1966) gyulai r. k. kántor, tanító iratai 1930–1933 0,01 ifm
75. Implom József (1899–1979) gyulai tanár, múzeumigazgató, helytörténész iratai 1806–1985 5,95 ifm
  a) Személyes és családi iratok 1914–1979 0,36 ifm
  b) Tudományos munkák (kéziratok, jegyzetek és adatgyűjtések) 1928–1979 4,48 ifm
  c) Tanítással, szakfelügyelettel, lektorálással kapcsolatos iratok 1945–1971 0,12 ifm
  d) Helytörténeti és egyéb kigyűjtött újságcikkek 1969–1979 0,60 ifm
  e) Fotók, képeslapok, mikrofilm és egyéb tárgyak 1870–1979 0,15 ifm
  f) Könyvek, folyóiratok 1806–1985 0,24 ifm
21 Istvánfalvy (1921-ig Schrőder, 1921–1934-ig Schrőder-Ewoldt) Miklós (1888–1968) gyulai testnevelőtanár iratai 1913–1969 0,24 ifm
68. János József (1876–1960) mérnök iratai 1907–1959 0,01 ifm
29 Japport Márton (1907–1974) gyulai ügyvéd iratai 1938–1953 1,96 ifm
64. K. L. Szabó Gábor Békés városi tanácselnök iratai 1943–1962 0,02 ifm
1 Kalmár Mihály (1813–1895) gyulai ügyvéd iratai 1822–1896 0,03 ifm
2 Karácsonyi János (1858–1929) nagyváradi kanonok, címzetes püspök, történetíró iratai 1879–1929 0,38 ifm
61. Kemény László emlékirata 1944–1945 0,07 ifm
46. Zilahi Kiss Jenő (1886–1938) Békés megyei főispáni teendők ellátásával megbízott kormánybiztos iratai 1920 0,01 ifm
30 Klein Andor orosházi ügyvéd iratai 1930-as évek 0,02 ifm
37. Kner Erzsébet (1897–1998) könyvkötő iratai 1910–1948 0,55 ifm
85. Kovách Géza (1925–2004) aradi tanár, történész iratai 1931–2003 6,34 ifm
  a) Személyes és családi iratok 1931–1995 0,06 ifm
  b) Kovách Géza levelezése 1933–2003 0,72 ifm
  c) Kovách Géza tudományos munkássaága (kéziratok, gépiratok, különlenyomatok, lapkivágatok) 1948–2003 4,14 ifm
  d) Kovách Géza tudóslevelezésre vonatkozó gyűjteménye 1970–1990-es évek 1,12 ifm
  e) Kovách Géza szépirodalmi írásai (karcolatok, novellák, elbeszélések, anekdoták, emlékezések) 1964–2002 0,12 ifm
  f) Kovách Géza hagyatékában fennmaradt irategyüttesek 1951–1995 0,18 ifm
42. Kovács Jánosné Szilágyi Júlia gyulai bába oklevele 1913 0,01 ifm
16 Kovalszky Róbert (1881–1969) gyulai ügyvéd, zeneszerző és karnagy iratai 1851–1964 0,07 ifm
43. Kulizsák Ferenc gyulai lakos házépítési emléklapja 1903 0,01 ifm
55. Kurunczi Péter (1896–1949) műbútorasztalos, nemzetgyűlési képviselő iratai 1885–2003 0,07 ifm
45. Lovich Ödön (1876–1949) gyulai ügyvéd, polgármester iratai 1910–1950 0,03 ifm
81. Lővei László rendszerváltozásra vonatkozó iratai 1988–1996 0,09 ifm
  a) MSZMP, KISZ, DEMISZ iratok 1988–1989 0,07 ifm
  b) A Gyulai Polgárőr Egyesület iratai 1992–1996 0,02 ifm
3 Makai Márton szeghalmi ügyvéd iratai 1908–1957 3,92 ifm
  a) Személyes, családi és közéleti szerepléssel kapcsolatos iratok 1908–1952 1,20 ifm
  b) Polgári peres és peren kívüli iratok 1909–1955 1,44 ifm
  c) Büntető peres iratok 1908–1955 0,24 ifm
  d) Vegyes iratok 1908–1957 1,04 ifm
82. Mladonyiczky Béla (1936–1995) szobrászművész iratai 1942–2001 3,07 ifm
  a) Művészi tervek, pályázatok, dokumentumok 1961–2000 2,11 ifm
  b) Levelezés 1963–2001 0,60 ifm
  c) Személyes iratok 1942–2000 0,36 ifm
4 Mogyoróssy János (1805–1893) gyulai történész iratai 1603–1893 0,06 ifm
32. Mokry Sámuel (1832–1909) búzanemesítő iratai 1833–1853 0,01 ifm
19 Morvay János békési ügyvéd iratai 1914–1918 0,06 ifm
74. Mucsi Imre (1911–1996) békési lakos iratai 1938–1956 0,01 ifm
69. Nagy Gusztáv (1902–1969) gyulai levéltáros, költő, újságíró iratai 1880–1985 0,21 ifm
35. Nagy Lajos (1870–1961) békési gimnáziumi tanár iratai 1890–1978 0,24 ifm
63. Najmányi László (1919–19??) kiskunfélegyházi mérnök iratai 1939–1949 0,12 ifm
14 Orlai Petrics Soma (1822–1880) festőművész iratai 1860 0,01 ifm
83. Pánczél Barnabás (1928–2001) gyulai tanár iratai 1867–1994 0,24 ifm
39. Patkás Tivadar méhkeréki lakos iratai 1768–1980 0,54 ifm
  a) Méhkerék község levéltárából származó iratok 1768–1860 0,03 ifm
  b) Személyi és családi iratok, könyv- és vegyes iratgyűjtemény 1866–1980 0,06 ifm
  c) Magyar és román nyelvű könyvek, folyóiratok 1858–1961 0,38 ifm
  d) A méhkeréki Legeltetési Társulat iratai 1928–1950 0,07 ifm
13 Petőfi István (1825–1880) csákói gazdatiszt iratai 1858–1876 0,02 ifm
44. Pikó János gyulai lakos iratai 1892–1947 0,01 ifm
47. Racs Balázs (1834–1918) magyarbánhegyesi lakos iratai 1875–1948 0,05 ifm
33. Raffai István kaszaperi szegényparaszt iratai 1894–1940 0,07 ifm
41. Rettegi (1942-ig König) Margit (1902–19??) gyulai egészségügyi védőnő iratai 1938–1957 0,07 ifm
5 Rudnay Gyula (1878–1957) festőművész iratai 1901 0,03 ifm
6 Scherer Ferenc (1889–1987) gyulai tanár, történész iratai 1910–1940 0,07 ifm
23 Schmidt Iván (1871–19??) gyulai vármegyei tisztviselő iratai 1889–1944 0,03 ifm
25 Schrőder Istvánné Ewoldt Elíz (1859–1921) gyulai óvónő iratai 1875–1970 0,12 ifm
93. Simon Mihály gyulai szakmunkásiskolai tanfelügyelő iratai 1955–2011 4,23 ifm
51. Strincz Antal orosházi lakos iratai 1908–1940 0,02 ifm
52. Szabó István vésztői lakos iratai 1880–1958 0,05 ifm
95. B. Szabó István (1893–1976) békési gazdálkodó, kisgazdapárti politikus, miniszter iratai 1890–2006 0,76 ifm
  a) Személyes, családi iratok 1890–1992 0,24 ifm
  b) Népbírósági ítélet, vagyonelkobzás, gazdasági iratok 1909–1990 0,06 ifm
  c) Politikai, közéleti iratok 1907–2002 0,18 ifm
  d) Vegyes iratok (könyv, újság, megemlékezés) 1909–2006 0,28 ifm
53. Szabó János és Herczeg Imre gyulai lakosok iratai 1901–1968 0,02 ifm
96. Szabó Pál (1893–1970) író, nemzeti parasztpárti politikus iratai 1929–1990 0,12 ifm
15 Szabó Pál (1894–1974) orosházi újságíró, helytörténész iratai 1865–1974 3,12 ifm
  a) Életrajz, személyi és családi iratok 1916–1968 0,24 ifm
  b) Tanulmányok, előadások, újságcikkek, levelek 1926–1973 0,60 ifm
  c) Újsággyűjtemény saját és egyéb cikkekkel 1865–1974 0,96 ifm
  d) Vegyes nyomtatványok XX. sz. 0,12 ifm
  e) Szabó Pál könyvként megjelent munkái 1937–1938 0,12 ifm
  f) Könyvek, folyóiratok, újságok 1878–1971 1,08 ifm
31 Szász Mihály gyulai kereskedő iratai 1881–1960 0,03 ifm
59. Szendi Balázs (1904–1986) gyulai szülész-nőgyógyász szakorvos iratai 1930–1985 0,72 ifm
94. Szilágyi Ferenc (1928–2010) irodalomtörténész, egyetemi tanár iratai 1891–2010 3,79 ifm
  a) Családi iratok 1891–2007 0,36 ifm
  b) Szilágyi Ferenc személyes iratai 1908–2010 1,34 ifm
  c) Szilágyi Ferenc levelezése 1943–2009 0,53 ifm
  d) Szilágyi Ferenc tudományos munkássága (kéziratok, gépiratok) 1957–2005 1,08 ifm
  e) Szilágyi Ferenc szépirodalmi írásai XX. század 0,48 ifm
38. Szilágyi Lajos gyulai színpadmester iratai 1941–1965 0,36 ifm
84. Tábori György (1913–1997) néprajzkutató iratai 1820–1971 0,07 ifm
  a) Tótkomlós történetére vonatkozó iratok 1820–1935 0,05 ifm
  b) Békéscsaba történetére vonatkozó iratok 1876 0,01 ifm
  c) Doboz történetére vonatkozó iratok 1971 0,01 ifm
12 Tarpai (Schreiber) Ottó (1882–1950) gyulai polgári fiúiskolai igazgató, gimnáziumi tanár iratai 1924 0,03 ifm
7 Tessedik Sámuel (1742–1820) szarvasi evangélikus lelkész iratai 1764–1817 0,12 ifm
17 Tildy Zoltán (1889–1961) szeghalmi református lelkész, miniszterelnök, köztársasági elnök iratai 1930 k.–1932 0,02 ifm
  a) A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt programjának tervezete 1930 k. 0,01 ifm
  b) A Független Kisgazda c. lapra vonatkozó iratok 1931–1932 0,01 ifm
49. Torkos Béla (1895–1971) orosházi választókerületi országgyűlési képviselő iratai 1909–1944 0,10 ifm
22 Várdai Balázsné Boldog Julianna sarkadi lakos iratai 1908 0,01 ifm
62. Zahorán Mátyás békéscsabai tűzszerész iratai 1944–1946 0,01 ifm
56. Zólyáné Rácz Etus (1891–19??) iratai 1911–1972 0,60 ifm