Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Tanítóegyesületek, pedagóguskörök iratai


213. A Békéscsabai Ev. Diakonissza Egyesület iratai 1949 0,01 ifm
108. A Békéscsabai Tanító Egylet iratai 1869–1876 0,01 ifm


Diákegyesületek iratai


64. A Békés Megyei Egyetemi Ifjak Körének (Budapest) iratai 1894–1922 0,04 ifm
603. Az Orosházi Kereskedelmi Középiskola Diákszövetségének iratai 1949 0,01 ifm
220. A Szarvasi Ág. Ev. Tanítónőképző Intézet Ifjúsági Luther Szövetségének iratai 1935–1948 0,02 ifm


Állattenyésztők egyesületeinek iratai


106. A Dél-magyarországi Baromfi-, Galamb- és Házinyúltenyésztők Egyesületének (Békéscsaba) iratai 1937–1949 0,02 ifm


Vármegyei gazdasági egyesületek iratai


116. A Szarvasi Gazdasági Fiókegylet iratai 1842–1878 0,02 ifm


Az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége helyi szervezeteinek iratai


117. Az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ) Nagyszénási Szervezetének iratai 1947–1948 0,03 ifm


A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége helyi szervezeteienek iratai


118.

A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége (DÉFOSZ) (1949-ig Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége /FÉKOSZ/) Békésszentandrási Csoportjának iratai

1945–1951 0,40 ifm


A Magyar Parasztszövetség bizottságainak iratai


119. A Soprony-tanyai Parasztszövetség mint az Országos Parasztszövetség Tagegyesületének (Békéscsaba) iratai 1948 0,02 ifm
120. A Magyar Parasztszövetség Tótkomlósi Szervezetének iratai 1945–1946 0,05 ifm


Gazdakörök iratai


104. Az Orosháza–monori Gazdakör iratai 1934–1949 0,05 ifm


Vadásztársaságok iratai


217. A Dobozi II. sz. Vadásztársaság iratai 1924–1925 0,02 ifm


Egyéb szakmai és gazdasági egyesületek iratai


110. A Békéscsabai Kisgazdák Egyletének (1945-ben Kisgazdák Szakszervezete) iratai 1942–1948 0,01 ifm
112. A Békési Vasúti Társulat iratai 1846–1848 0,02 ifm
107. A Vármegyék, Városok és Községek Alkalmazottainak Országos Szövetsége (VAOSZ) Endrődi Szervezetének iratai 1946–1947 0,01 ifm
102. A Gyulai Első Magyar Földész Társulat iratai 1861–1949 0,08 ifm
101. A Gyulai Háztulajdonosok Egyesületének iratai 1925–1946 0,32 ifm
105.

A Molnárok és Malommunkások Országos Szövetsége (1922-ig Élelmezési Munkások Országos Szövetsége) Helyi Csoportjának (Orosháza) iratai

1919–1926 0,02 ifm
113. Az Orosháza–szentetornya–gyökeresi Szőlősgazdaság iratai 1830–1930 0,06 ifm
109.

A Vegyipari Munkások Országos Szövetsége és az Ipari és Közlekedési Tisztviselők Országos Szövetsége (IKTOSZ) Sarkadi Cukorgyári Csoportjának iratai

1917–1946 0,02 ifm
111. A Hármas-Körösi Halászati Társulat (Szarvas) iratai 1905–1946 0,13 ifm
80. A Szarvas–sápszki Iskola Körbeli Gazdák Szövetségének iratai 1908–1948 0,03 ifm
103. A Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetsége Tótkomlósi Csoportjának iratai 1935–1950 0,01 ifm
114. A Tótkomlósi Földművelők Egyletének iratai 1942–1949 0,01 ifm