Községek

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

341.   Almáskamarás nagyközség iratai 1893–1950 3,45 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1893–1950 0,22 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1930–1949 2,65 ifm
    c) Adókezeléssel és tulajdon-nyilvántartással kapcsolatos iratok 1909–1950 0,70 ifm
342.   Battonya nagyközség iratai 1850–1950 (1953) 10,30 ifm
    a) Községi képviselő-testületi iratok 1892–1950 0,86 ifm
    b) Községi elöljárósági közigazgatási iratok 1854–1950 (1953) 7,89 ifm
    c) Községi pénzgazdálkodási iratok 1914–1949 0,30 ifm
    d) Községi adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok 1850–1950 (1953) 1,25 ifm
303.   Békéssámson község iratai 1902–1950 (1952) 4,95 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1909–1949 0,15 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1902–1938 (1952) 3,91 ifm
    c) Községi pénzgazdálkodással, háztartással kapcsolatos iratok 1936–1950 0,25 ifm
    d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások 1942–1949 0,27 ifm
    e) Községi nyilvántartások, anyakönyvi iratok 1932–1949 0,37 ifm
304.   Békésszentandrás nagyközség iratai 1753–1950 (1951) 8,63 ifm
  A) Feudális kori iratok 1753–1849 0,24 ifm
  B) a) A községi képviselő-testület iratai 1872–1949 0,85 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1859–1950 4,44 ifm
    c) Nyilvántartások községi gyűjteménye 1854–1950 (1951) 0,44 ifm
    d) Pénzgazdálkodási iratok 1854–1949 1,34 ifm
    e) Adó- és tulajdonnyilvántartások 1856–1949 (1951) 1,20 ifm
    f) A községi orvos iratai 1946–1949 0,12 ifm
362.   Biharugra nagyközség iratai 1913–1950 0,91 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1913–1950 0,14 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1927–1949 0,72 ifm
    c) Az adókezelés- és tulajdon-nyilvántartás iratai 1943–1949 0,05 ifm
306.   Csabacsüd nagyközség iratai 1925–1950 5,11 ifm
    a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1925–1932 0,05 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1925–1950 3,80 ifm
    c) Pénzgazdálkodási iratok 1930–1949 0,72 ifm
    d) Az adókezelés- és tulajdon-nyilvántartás iratai 1936–1950 0,54 ifm
343.   Csanádapáca nagyközség iratai 1825–1950 25,80 ifm
  A) a) Feudális kori iratok 1825–1849 0,14 ifm
  B) I. a) Tanácsülési iratok 1854–1875 0,05 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1841–1871 2,55 ifm
    c) Községgazdálkodási iratok 1848–1870 0,46 ifm
    d) Árvapénztári iratok 1854–1869 0,14 ifm
    e) Haszonbérleti iratok 1848–1870 0,14 ifm
    f) Adóügyi iratok 1848–1871 0,82 ifm
    g) Közmunkaügyi iratok 1851–1871 0,14 ifm
  B) II. a) A községi képviselő-testület iratai 1873–1950 1,73 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai (1851)1873–1951 11,88 ifm
    c) Katonai, hadigondozási, népmozgalmi iratok 1872–1946 0,31 ifm
    d) Nyilvántartások községi gyűjteménye 1875–1950 0,14 ifm
    e) Gyám- és hagyatéki ügyek, gondnokoltak iratai 1873–1931 1,30 ifm
    f) Pénzgazdálkodási iratok 1874–1949 1,31 ifm
    g) Adókezeléssel és tulajdon-nyilvántartással kapcsolatos iratok (1858) 1873–1950 4,66 ifm
    h) A községi orvos és állatorvos iratai 1932–1937 0,03 ifm
307.   Csorvás nagyközség iratai 1868–1950 3,76 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1868–1944 0,15 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1888–1949 2,76 ifm
    c) Pénzgazdálkodási iratok 1917–1948 0,58 ifm
    d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások 1886–1950 0,22 ifm
    e) Nyilvántartások gyűjteménye 1907–1948 0,05 ifm
308.   Dévaványa nagyközség iratai 1930–1950 (1954) 0,52 ifm
    a) Közigazgatási iratok 1930–1950 (1954) 0,17 ifm
    b) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások 1948–1949 0,35 ifm
309.   Doboz nagyközség iratai 1822–1950 3,11 ifm
  A) Bírói feljegyzések 1822–1848 0,05 ifm
  B) a) Önkormányzati iratok 1897–1950 0,30 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1853–1949 2,71 ifm
    c) Háztartási iratok 1943 0,05 ifm
344.   A Dombegyházi I. Körjegyzőség (Dombegyház község) iratai 1883–1949 0,48 ifm
    a) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1945–1949 0,36 ifm
    b) A községi pénzgazdálkodás iratai 1883–1943 0,12 ifm
345.   A Dombegyházi II. Körjegyzőség (Magyardombegyház község) iratai 1934–1950 0,72 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1934–1950 0,12 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1943–1950 0,58 ifm
    c) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1945–1950 0,02 ifm
346.   Dombiratos nagyközség iratai 1851–1949 6,45 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1872–1939 0,44 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1870–1947 4,62 ifm
    c) A községi pénzgazdálkodás iratai 1905–1944 0,31 ifm
    d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1851–1949 1,03 ifm
    e) Nyilvántartások gyűjteménye 1915–1942 0,05 ifm
310.   Elek nagyközség iratai 1922–1950 3,83 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1945–1950 0,08 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1922–1949 3,75 ifm
311.   Endrőd nagyközség iratai 1888–1950 (1951) 3,88 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1895–1950 0,60 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1901–1950 2,14 ifm
    c) Községgazdálkodási iratok 1888–1950 0,48 ifm
    d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások 1921–1950 (1951) 0,66 ifm
312.   Az Endrődszentlászlói Közigazgatási Kirendeltség iratai 1943–1945 0,12 ifm
313.   Az Endrőd–Kondorostanyai Jegyzői Kirendeltség iratai 1941 0,12 ifm
314.   Füzesgyarmat nagyközség (1872-ig mezőváros) iratai 1762–1950 8,66 ifm
  A) a) Általános közigazgatási, jogbiztosító és bíráskodási iratok 1848 (1850) 2,99 ifm
    b) Gazdasági ügyek iratai 1762–1848 (1853) 3,26 ifm
    c) Vegyes iratok 1837–1848 0,10 ifm
  B) a) Közigazgatási iratok 1849–1950 2,05 ifm
    b) A községi háztartás iratai 1849–1850 0,13 ifm
    c) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások 1849–1937 0,13 ifm
315.   Gádoros nagyközség iratai 1894–1949 9,06 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1894–1949 0,50 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1895–1949 8,56 ifm
316.   Gerendás nagyközség iratai 1924–1950 (1954) 3,11 ifm
    a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1924–1950 0,40 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1938–1950 (1954) 2,04 ifm
    c) Adóügyi és birtoknyilvántartási iratok 1943–1950 0,67 ifm
363.   Geszt nagyközség iratai 1720–1950 (1951) 1,47 ifm
  A) Feudális kori iratok 1720–1840 0,09 ifm
  B) a) A községi képviselő-testület iratai 1896–1943 0,01 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1896–1950 (1951) 1,04 ifm
    c) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1873–1940 0,33 ifm
317.   Gyoma nagyközség (1872-ig mezőváros) iratai 1739–1950 (1956) 15,98 ifm
  A) a) A községi elöljáróság iratai 1801–1804 0,02 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1739–1848 0,78 ifm
    c) Úrbéri iratok 1772–1848 0,26 ifm
    d) Adóügyi iratok 1784–1848 0,18 ifm
    e) Községi háztartással kapcsolatos iratok 1789–1848 0,13 ifm
    f) Községi bíráskodási iratok 1769–1848 (1868) 0,43 ifm
    g) Tulajdon-nyilvántartással kapcsolatos iratok 1787–1848 (1852) 0,25 ifm
    h) Vegyes iratok 1796–1848 0,26 ifm
  B) a) Önkormányzati iratok 1848–1949 1,17 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1849–1950 8,26 ifm
    c) Községgazdálkodási iratok 1848–1950 1,28 ifm
    d) Adóügyi és tulajdon-nyilvántartási iratok (1809) 1848–1950 (1956) 2,12 ifm
    e) A Gyomai Községi Iskolaszék iratai 1891–1937 0,84 ifm
318.   Gyulavári nagyközség iratai 1870–1950 (1951) 9,16 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1870–1950 1,20 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1898–1950 (1951) 6,62 ifm
    c) A községi pénzgazdálkodás és háztartás iratai 1910–1942 0,84 ifm
    d) Adóügyek, községi nyilvántartások 1903–1945 0,50 ifm
319.   Hunya nagyközség iratai 1946–1950 2,07 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1946–1950 0,05 ifm
    b) Közigazgatási és bíráskodási iratok 1946–1950 2,02 ifm
372.   Kardoskút község iratai 1943–1950 (1952) 1,14 ifm
347.   Kaszaper nagyközség iratai 1882–1950 0,46 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1940–1950 0,10 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1882–1949 0,36 ifm
320.   Kétegyháza nagyközség iratai 1719–1950 1,08 ifm
  A) a) Közigazgatási iratok 1719–1845 0,14 ifm
    b) Községgazdálkodási iratok 1820–1830 0,14 ifm
  B) a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1946–1950 0,12 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1850–1949 0,48 ifm
    c) Vegyes nyilvántartások és adóügyi iratok 1850–1948 0,20 ifm
348.   Kevermes nagyközség iratai 1872–1950 (1951) 9,07 ifm
    a) A községi képvsielő-testület iratai 1891–1950 0,49 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1872–1949 5,43 ifm
    c) A községi pénzgazdálkodás iratai 1935–1942 0,20 ifm
    d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1915–1948 2,80 ifm
    e) A községi bíráskodás iratai 1875–1878 0,05 ifm
    f) Nyilvántartások gyűjteménye 1915–1948 (1951) 0,10 ifm
373.   Kisdombegyház község iratai 1947–1950 0,48 ifm
321.   Kondoros nagyközség iratai 1874–1950 (1953) 26,50 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1877–1950 2,99 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1875–1950 11,02 ifm
    c) A községi pénzgazdálkodással kapcsolatos iratok 1879–1950 3,85 ifm
    d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1874–1950 (1951) 4,38 ifm
    e) Községi nyilvántartások gyűjteménye 1880–1950 (1953) 1,27 ifm
    f) Községi gyám-, hagyatéki- és anyakönyvi iratok 1877–1950 0,36 ifm
    g) Katonai, hadigondozási és népmozgalmi iratok 1890–1949 2,14 ifm
    h) Községi munkaerő-nyilvántartás 1947–1948 0,49 ifm
322.   Körösladány nagyközség iratai 1764–1950 14,10 ifm
  A) A községi tanács iratai 1764–1848 (1870) 0,19 ifm
  B) a) Képviselő-testületi iratok 1855–1950 0,54 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1878–1950 10,56 ifm
    c) Katonai, hadigondozási, népmozgalmi iratok 1882–1944 0,29 ifm
    d) Pénzgazdálkodási iratok 1898–1946 1,02 ifm
    e) Adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok 1874–1948 1,50 ifm
364.   Körösnagyharsány nagyközség iratai 1920–1950 0,79 ifm
    a) Községi képviselő-testületi iratok 1929–1950 0,05 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1920–1949 0,74 ifm
323.   Köröstarcsa nagyközség iratai 1825–1946 1,57 ifm
  A) Feudális kori iratok 1825–1837 (1849) 0,08 ifm
  B) a) Közgyűlési iratok 1931 0,05 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1866–1946 0,78 ifm
    c) Háztartási iratok 1942 0,02 ifm
    d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások 1897–1944 0,64 ifm
324.   Kötegyán nagyközség iratai 1841–1949 6,50 ifm
  A) Feudális kori iratok 1841–1848 (1874) 0,08 ifm
  B) a) A községi képviselő-testület iratai 1873–1949 0,30 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai (1847) 1848–1949 4,50 ifm
    c) A községi bíráskodás iratai 1915–1948 0,07 ifm
    d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1860–1949 1,55 ifm
350.   Kunágota nagyközség iratai 1852–1949 8,84 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1852–1945 0,30 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1888–1949 7,70 ifm
    c) A községi pénzgazdálkodásra vonatkozó iratok 1931–1941 0,40 ifm
    d) Adóügyek és tulajdon-nyilvántartások 1856–1943 0,44 ifm
325.   Lőkösháza nagyközség iratai 1949 0,24 ifm
351.   Magyarbánhegyes nagyközség iratai 1862–1950 8,76 ifm
    a) Önkormányzati iratok 1872–1922 0,05 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1864–1950 5,71 ifm
    c) Pénzgazdálkodási iratok 1889–1945 0,68 ifm
    d) Adókezelés és tulajdon-nyilvántartás 1862–1950 2,32 ifm
353.   Medgyesbodzás nagyközség iratai 1880–1949 (1951) 4,74 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1900–1940 0,20 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1906–1949 (1951) 4,02 ifm
    c) A községi pénzgazdálkodás iratai 1880–1943 0,42 ifm
    d) Adó- és tulajdon-nyilvántartási iratok 1894–1933 0,10 ifm
352.   Medgyesegyháza nagyközség iratai 1921–1949 3,60 ifm
366.   Méhkerék nagyközség iratai 1919–1950 0,52 ifm
326.   Mezőberény nagyközség iratai 1737–1950 (1955) 42,17 ifm
  A) a) Tanácsülési jegyzőkönyvek 1845–1849 (1863) 0,02 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1756–1848 (1873) 1,40 ifm
    c) Úrbéri iratok 1739–1848 (1857) 0,56 ifm
    d) Adóügyek 1750–1848 (1853) 1,29 ifm
    e) Községgazdálkodási iratok 1737–1848 (1856) 1,75 ifm
    f) Bíráskodási iratok 1765–1847 (1861) 0,38 ifm
    g) Tulajdonviszonyok 1774–1848 (1866) 0,62 ifm
  B) a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1868–1950 1,64 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1848–1950 (1952) 10,28 ifm
    c) A községi háztartással kapcsolatos iratok 1851–1950 3,56 ifm
    d) Külön kezelt iratok (1798) 1848–1949 3,66 ifm
    e) Katonai, hadigondozási és népmozgalmi iratok 1850–1947 2,26 ifm
    f) Gyámügyi iratok 1849–1948 (1953) 2,34 ifm
    g) Vegyes nyilvántartások (1832) 1852–1950 0,44 ifm
    h) Adóigazgatással kapcsolatos iratok 1860–1950 (1955) 4,38 ifm
    i) Tulajdon-nyilvántartási- és átruházási iratok 1850–1950 (1951) 6,42 ifm
    j) Hagyatéki ügyek 1911–1937 0,53 ifm
    k) A községi orvos iratai 1942 0,01 ifm
    l) A községi üzemek iratai 1940–1943 0,02 ifm
    m) A Mezőberényi Községi Iskolaszék iratai 1894–1910

0,12 ifm

    n) A község mérnöki iratai 1880–1948 (1952)

0,49 ifm

365.   Mezőgyán nagyközség iratai 1862–1949 0,74 ifm
    a) Községi közsgyűlési jegyzőkönyvek 1914–1949 0,08 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1894–1949 0,34 ifm
    c) Pénzgazdálkodás, adóügyek és tulajdon-nyilvántartás 1862–1949 0,32 ifm
354.   Mezőhegyes nagyközség iratai 1938–1950 2,86 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1938–1950 0,30 ifm
    b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai 1944–1950 2,26 ifm
    c) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1945–1949 0,30 ifm
359.   Mezőkovácsháza nagyközség iratai 1850–1950 19,18 ifm
    a) Képviselő-testületi iratok 1880–1949 0,50 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1849–1950 15,38 ifm
    c) Katonai, hadigondozási, népmozgalmi iratok 1850–1945 0,29 ifm
    d) Pénzgazdálkodási iratok 1850–1948 0,40 ifm
    e) A községi bíráskodás iratai 1872–1942 0,24 ifm
    f) Adókezeléssel kapcsolatos iratok 1852–1949 1,52 ifm
    g) Tulajdon-nyilvántartási- és átruházási iratok 1926–1950 0,80 ifm
    h) Gyámügyi és hagyatéki iratok 1853–1876 0,05 ifm
327.   Mezőmegyer nagyközség iratai 1927–1950 1,80 ifm
    a) Községi önkormányzati iratok 1927–1950 0,15 ifm
    b) Közigazgatási és bíráskodási iratok 1940–1950 1,65 ifm
356.   Nagybánhegyes nagyközség iratai 1915–1950 (1951) 1,31 ifm
355.   Nagykamarás nagyközség iratai 1940–1950 1,37 ifm
    a) Községi közgyűlési jegyzőkönyvek 1945–1950 0,10 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1940–1950 1,27 ifm
361.   Nagykopáncs nagyközség iratai 1927–1950 1,88 ifm
    a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1929–1950 0,10 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1945–1949 1,40 ifm
    c) Pénzgazdálkodási iratok 1944–1950 0,25 ifm
    d) Községi nyilvántartások gyűjteménye 1927–1950 0,13 ifm
328.   Nagyszénás nagyközség iratai 1893–1950 5,16 ifm
    a) Községi képviselő-testületi iratok 1897–1950 0,45 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1893–1950 4,66 ifm
    c) Adóügyi iratok 1939–1942 0,05 ifm
367.   Okány nagyközség iratai 1803–1950 (1958) 7,83 ifm
  A) Feudális kori iratok 1803–1825 0,02 ifm
  B) a) Községi képviselő-testületi iratok 1873–1950 0,92 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1878–1950 (1953) 1,17 ifm
    c) Községi pénzgazdálkodási iratok 1920–1949 1,95 ifm
    d) Községi adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok 1900–1950 (1952) 2,32 ifm
    e) Községi bíráskodási iratok 1907–1950 (1951) 0,15 ifm
    f) Árva- és gyámügyi iratok 1909–1949 (1958) 1,30 ifm
329.   Orosháza nagyközség iratai 1756–1946 (1952) 76,34 ifm
  A) a) Községi önkormányzati iratok 1802–1849 0,10 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1771–1847 0,64 ifm
    c) Községi úrbéri iratok 1769–1848 0,26 ifm
    d) Községi adózással kapcsolatos iratok 1782–1848 (1857) 0,79 ifm
    e) Községgazdálkodással kapcsolatos iratok 1775–1848 2,74 ifm
    f) A községi bíráskodás iratai 1794–1847 (1850) 0,39 ifm
    g) Tulajdonviszonyokra vonatkozó iratok 1756–1848 (1868) 0,23 ifm
  B) a) Községi önkormányzati iratok 1848–1945 (1952) 3,48 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1848–1945 26,10 ifm
    c) Külön kezelt iratok 1848–1946 1,62 ifm
    d) Katonai, hadigondozási és népmozgalmi iratok 1850–1945 8,06 ifm
    e) Községi gyámügyi iratok 1849–1944 0,10 ifm
    f) Vegyes nyilvántartások 1937–1944 (1950) 0,05 ifm
    g) Adóigazgatással kapcsolatos iratok 1849–1945 20,00 ifm
    h) Tulajdon-nyilvántartás- és átruházás 1848–1945 7,30 ifm
    i) Szolgálati cselédkönyvek 1900–1946 (1949) 4,48 ifm
330.   Orosháza Nagyközség Kiscsákó Közigazgatási Kirendeltségének iratai 1930–1945 (1950) 0,31 ifm
332.   Pusztaföldvár nagyközség iratai 1861–1950 (1968) 4,71 ifm
    a) Községi önkormányzati iratok 1942–1944 0,04 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1869–1950 (1951) 1,43 ifm
    c) Községi háztartási iratok 1861–1950 0,62 ifm
    d) Adóügyi nyilvántartások 1866–1944 0,24 ifm
    e) Községi nyilvántartások 1946–1948 0,48 ifm
    f) Községi birtokigazgatás 1928–1950 (1968) 1,90 ifm
357.   Pusztaottlaka nagyközség iratai 1930–1950 0,70 ifm
333.   Pusztaszentetornya község iratai 1883–1914 0,15 ifm
358.   Reformátuskovácsháza nagyközség iratai (1848) 1874–1950 8,09 ifm
    a) Községi képviselő-testületi iratok 1874–1950 1,20 ifm
    b) Községi elöljárósági közigazgatási iratok 1878–1948 4,45 ifm
    c) Községi pénzgazdálkodási, adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok (1848) 1886–1945 2,44 ifm
368.   Sarkad nagyközség iratai (1799) 1876–1950 6,20 ifm
    a) A községi elöljáróság közigazgatási iratai (1799) 1901–1950 2,94 ifm
    b) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai 1876–1950 3,26 ifm
369.   Sarkadkeresztúr nagyközség iratai 1907–1932 0,10 ifm
335.   Szeghalom nagyközség iratai 1860–1950 2,31 ifm
    a) Községi önkormányzati iratok 1945–1950 0,05 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1860–1950 2,26 ifm
336.   Szentetornya (1904-ig Pusztaszentetornya) nagyközség iratai 1897–1945 2,74 ifm
    a) Községi közgyűlési jegyzőkönyvek 1897–1936 0,15 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1905–1948 2,46 ifm
    c) A Szentetornyai Községi Iskolaszék iratai 1910–1948 0,13 ifm
337.   Tótkomlós nagyközség iratai 1807–1950 (1952) 32,19 ifm
  A) a) Községi iratok 1807–1837 (1896) 0,10 ifm
  B) a) Képviselő-testületi iratok 1876–1950 0,82 ifm
    b) Önkormányzati iratok 1849–1950 (1952) 15,39 ifm
    c) A községi háztartásra, pénzgazdálkodásra vonatkozó iratok 1856–1950 3,10 ifm
    d) Adóügyek, tulajdonnyilvántartások 1853–1950 (1951) 9,90 ifm
    e) Gyám- és hagyatéki ügyek, gondnokoltak ügyei 1855–1950 2,66 ifm
    f) Vegyes nyilvántartások 1910–1950 0,10 ifm
    g) Községi térképek, trevrajzok 1882–1927 0,12 ifm
338.   Újkígyós nagyközség iratai (1836) 1880–1950 (1960) 9,69 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1880–1950 0,30 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1883–1950 9,02 ifm
    c) Tulajdon-nyilvántartási- és átruházási iratok (1836) 1883–1948 (1960) 0,12 ifm
    d) Községgazdálkodási iratok, költségvetések és egyéb nyilvántartások 1919–1950 (1953) 0,25 ifm
370.   Újszalonta nagyközség iratai 1935–1950 0,56 ifm
    a) Községi önkormányzati iratok 1935–1940 0,02 ifm
    b) Községi közigazgatási és bíráskodási iratok 1945–1950 0,54 ifm
360.   Végegyháza nagyközség iratai 1872–1949 3,97 ifm
    a) A községi képviselő-testület iratai 1872–1949 0,20 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1892–1949 3,19 ifm
    c) Pénzgazdálkodási iratok 1898–1947 0,12 ifm
    d) Az adókezelés- és tulajdon-nyilvántartás iratai 1897–1945 0,46 ifm
339.   Vésztő nagyközség iratai 1747–1950 (1953) 9,04 ifm
  A) a) A községi képviselő-testület iratai 1747–1848 (1872) 0,20 ifm
  B) a) A községi képviselő-testület iratai 1871–1950 0,83 ifm
    b) Közigazgatási iratok 1854–1949 (1951) 5,80 ifm
    c) Gyám-, hagyatéki és anyakönyvi ügyek 1861–1949 0,96 ifm
    d) A pénzgazdálkodás és a községi háztartás iratai 1910–1948 0,49 ifm
    e) Adóügyek és tulajdon-nyilvántartások 1852–1948 0,44 ifm
    f) A községi tűzoltóság és levente egyesület iratai 1926–1945 0,12 ifm
    g) Községi nyilvántartások 1860–1937 (1953) 0,20 ifm
371.   Zsadány nagyközség iratai 1936–1950 1,00 ifm
    a) Községi képviselő-testületi iratok 1943–1950 0,05 ifm
    b) Községi közigazgatási iratok 1940–1949 0,25 ifm
    c) Községi adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok 1936–1950 0,70 ifm