Csanád vármegye levéltára

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A neoabszolutizmus korszaka

162. A Battonyai Cs. Kir. Járásbíróság iratai 1850–1854 3,38 ifm
  a) Elnöki iratok 1853–1854 0,14 ifm
  b) Polgári peres iratok 1850–1854 2,47 ifm
  c) Büntető peres iratok 1850–1854 0,19 ifm
  d) Hagyatéki iratok 1853–1854 0,42 ifm
  e) Telekkönyvi iratok 1851–1854 0,16 ifm
161. A Battonyai Cs. Kir. Szolgabíróság iratai 1849–1850 0,19 ifm
163. A Battonyai Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai 1854–1860 32,41 ifm
  a) Elnöki iratok 1854–1860 1,70 ifm
  b) Közigazgatási iratok 1854–1860 16,41 ifm
  c) Polgári peres iratok 1854–1860 6,88 ifm
  d) Büntető peres iratok 1854–1860 4,10 ifm
  e) Gyámszolgabírói iratok 1854–1860 3,32 ifm
164. A Tótkomlósi Cs. Kir. Szolgabíróság iratai 1850–1854 2,57 ifm
  a) Elnöki iratok 1851–1854 0,14 ifm
  b) Általános iratok 1850–1854 2,43 ifm

 

A provizórium és a kiegyezés korszaka

 

269. A Battonyai járás szolgabírájának iratai 1861–1867 (1871) 10,15 ifm
  a) Elnöki iratok 1861–1866 0,39 ifm
  b) Közigazgatási iratok 1861–1867 (1871) 4,22 ifm
  c) Polgári peres iratok 1861–1867 3,53 ifm
  d) Büntető peres iratok 1862–1867 (1869) 1,17 ifm
  e) Gyámszolgabírói iratok 1863–1867 0,84 ifm
270. A Battonyai járás szolgabírájának iratai 1868–1871 4,65 ifm
  a) Közigazgatási iratok 1868–1871 1,81 ifm
  b) Polgári peres iratok 1868–1871 2,00 ifm
  c) Büntető peres iratok 1868–1871 0,52 ifm
  d) Gyámszolgabírói iratok 1868–1871 0,32 ifm

 

Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak

 

434. A Battonyai járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1872–1950 57,19 ifm
  a) Elnöki iratok 1903–1942 0,24 ifm
  b) Általános közigazgatási iratok 1872–1950 53,04 ifm
  c) Iparügyi iratok 1903–1943 0,62 ifm
  d) Kihágási iratok 1881–1949 3,17 ifm
  e) Állítási lajstromok 1884–1914 0,12 ifm
436. A Mezőkovácsházi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1872–1950 72,59 ifm
  a) Elnöki bizalmas iratok 1933–1950 0,12 ifm
  b) Általános iratok 1872–1950 67,28 ifm
  c) Katonaállítási lajstromok 1899–1944 0,67 ifm
  d) Kihágási iratok 1882–1944 3,40 ifm
  e) Iparügyi kihágások 1888–1902 0,12 ifm
  f) Peres iratok 1896–1902 0,12 ifm
  g) Rendőrhatósági engedélyek 1907–1918 0,12 ifm
  h) A Testnevelési és Népgondozó Kirendeltség iratai 1920–1924 0,12 ifm
  i) A Járási Liszthivatal iratai 1922 0,03 ifm
  j) A Mezőgazdasági Bizottság iratai 1921–1934 0,07 ifm
  k) Lakásügyi iratok 1923–1924 0,08 ifm
  l) Útlevél ügyek 1905–1913 0,03 ifm
  m) Anyakönyvi ügyek 1901 0,06 ifm
  n) Fegyvertartási engedélyek 1890–1918 0,05 ifm
  o) Cselédkönyvek 1893–1921 0,14 ifm
  p) Egyletek nyilvántartása 1925–1942 0,02 ifm
  r) Iparengedélyek nyilvántartása 1924–1950 0,14 ifm
  s) Nyomtatványok é. n. 0,02 ifm
451. A Battonyai járás tisztiorvosának iratai 1934–1949 0,38 ifm
444. A Mezőkovácsházi járás tisztiorvosának iratai 1938–1950 1,18 ifm
  a) Iratok 1938–1950 0,66 ifm
  b) Orvosi bizonyítványok 1946–1949 0,52 ifm
450. A Battonyai járás állatorvosának iratai 1909–1947 0,30 ifm
471. A Battonyai járás szociális titkárának iratai 1947–1949 0,25 ifm
472. A Mezőkovácsházi járás szociális titkárának iratai 1945–1948  
447. A Mezőkovácsházi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1940–1944 0,12 ifm