Békés vármegye levéltára

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

A)

 

Feudális korszak

 

 

1 Békés Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 1715–1848 (1860) 69,09 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1715–1848 (1849) 7,71 ifm
  b) Közgyűlési iratok 1715–1847 58,80 ifm
  c) Országgyűlési követutaítások- és jelentések 1833–1848 0,98 ifm
  d) Nemesi felkelések iratai 1797–1839 0,56 ifm
  e) Úrbéri iratok 1740–1848 (1860) 0,70 ifm
  f) Katonaállítási iratok 1812–1830 0,14 ifm
  g) A katonatartással és bitang jószágok kezelésével megbízott küldöttség iratai 1841–1848 (1849) 0,06 ifm
  h) A kolerabizottság iratai 1831 0,10 ifm
  i) Hirdetési jegyzőkönyvek 1764–1794 0,02 ifm
  j) Nemességi iratok 1731–1838 0,02 ifm
2 Békés Vármegye Kórházi Bizottságának iratai 1838–1848 0,14 ifm
3 Békés–Csanád–Csongrád egyesített vármegyék II. József-féle közigazgatásának Békés vármegyére vonatkozó iratai 1786–1790 9,04 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1787–1789 0,64 ifm
  b) Iratok 1786–1790 8,40 ifm
4 Békés vármegye első alispánjának iratai 1788–1847 6,21 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1811–1847 0,61 ifm
  b) Általános iratok 1788–1847 5,46 ifm
  c) Nyomtatványok 1792 0,14 ifm
5 Békés vármegye másodalispánjának iratai 1825–1841 0,14 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1826–1841 0,04 ifm
  b) Iratok 1825–1841 0,10 ifm
6 Békés vármegye adószedőjének iratai 1770–1845 28,20 ifm
7 Békés Vármegye Számvevőszékének iratai 1807–1847 0,42 ifm
18 Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1810–1847 0,28 ifm
  Békés–Csanád–Csongrád egyesített vármegyék II. József-féle közigazgatásának tiszti főorvosi iratai 1787 0, 03 ifm
9 Békés vármegye mérnökének iratai 1813–1847 0,28 ifm
10 Békés Vármegye Törvényszékének iratai 1715–1848 13,60 ifm
  a) Polgári perek 1734–1848 2,74 ifm
  b) Csődperek 1839–1848 1,26 ifm
  c) Büntető perek 1715–1847 9,60 ifm
20 Békés–Csanád–Csongrád vármegyék II. József-féle Törvényszékének Békés megyére vonatkozó iratai 1787–1790 0,42 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1787–1790 0,03 ifm
  b) Iratok 1787–1790 0,39 ifm
11 Békés vármegye központi főszolgabírája előtt lefolytatott szóbeli perek iratai 1841–1847 0,39 ifm
12 A Békési járás főszolgabírája előtt folyt szóbeli perek iratai 1842–1847 0,20 ifm
13 A Csabai járás főszolgabírája előtt folyt szóbeli perek iratai 1845–1846 0,12 ifm
19 Békés vármegye központi főszolgabírájának iratai 1848 0,02 ifm
17 A Csabai járás főszolgabírájának iratai 1815–1847 0,42 ifm
16 A Békési járás esküdtjének iratai 1829–1834 0,02 ifm
15 Vegyes iratok 1719–1848 (1944) 0,65 ifm

 

 

B)

 

A szabadságharc korszaka

 

 

101. Békés Vármegye Ideiglenes Bizottmányának (1848. április 3-tól Békés Vármegye Központi Bizottmánya) iratai 1848 0,32 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1848 0,04 ifm
  b) Általános iratok 1848 0,28 ifm
102. Békés Vármegye Állandó Bizottmányának iratai 1848–1849 0,84 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1848–1849 0,14 ifm
  b) Általános iratok 1848–1849 0,70 ifm
103. Békés Vármegye Védbizottmányának iratai 1849 0,42 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1849 0,14 ifm
  b) Általános iratok 1849 0,28 ifm
111. Békés Vármegye Számvevőszéki Bizottmányának iratai 1848–1849 0,07 ifm
104. Békés vármegye alispánjának iratai 1848–1849 0,38 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1848–1849 0,10 ifm
  b) Általános iratok 1848–1849 0,28 ifm
105. Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1848–1849 0,02 ifm
106. Békés vármegye mérnökének iratai 1849 0,07 ifm
107. Békés Vármegye Törvényszékének iratai 1848–1849 0,56 ifm
  a) Polgári perek 1848–1849 0,14 ifm
  b) Büntető perek 1848–1849 0,42 ifm
108. A Békési járás főszolgabírája előtt folyt szóbeli perek iratai 1848–1849 0,02 ifm
110. Vegyes iratok 1848–1849 0,14 ifm

 

A neoabszolutizmus korszaka 

 

151.

Békés vármegye cs. kir. biztosának iratai

1849–1850

0,36 ifm
152.

A Békési (Békés–Csanádi) Cs. Kir. Megyehatóság iratai

1850–1860

57,42 ifm
 

a) Elnöki iratok

1850–1860

9,47 ifm
 

b) Általános iratok

1850–1860

47,95 ifm
153.

Békés–Csanád vármegye tiszti főorvosának iratai

1850–1860

0,14 ifm
154.

Békés–Csanád vármegye mérnökének iratai

1850–1860

1,26 ifm
160.

A Békéscsabai II. Osztályú Járásbíróság iratai

1850–1859

0,14 ifm
165.

Az Orosházi Cs. Kir. Járásbíróság iratai

1850–1854

1,77 ifm
 

a) Polgári peres iratok

1850–1854

1,61 ifm
 

b) Büntető peres iratok

1850–1852

0,16 ifm
167.

A Csabai Cs. Kir. Szolgabíróság iratai

1849–1853

1,74 ifm
 

a) Elnöki iratok

1851–1853

0,12 ifm
 

b) Általános iratok

1849–1853

1,62 ifm
155.

A Békési Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1854–1860

0,94 ifm
 

a) Közigazgatási iratok

1854–1860

0,88 ifm
 

b) Büntető peres iratok

1854–1859

0,06 ifm
156.

A Csabai Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1854–1860

5,26 ifm
 

a) Elnöki iratok

1854–1860

0,70 ifm
 

b) Általános iratok

1854–1860

4,42 ifm
 

c) Peres iratok

1855–1859

0,14 ifm
157.

A Gyulai Cs. Kir. Politikai Szolgabíróság iratai

1853–1859

0,78 ifm
 

a) Elnöki iratok

1856

0,06 ifm
 

b) Általános iratok

1853–1959

0,72 ifm
159.

A Szarvasi Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1856–1860

0,08 ifm
166.

Vegyes iratok

1849–1851

0,14 ifm

 

A provizórium és a kiegyezés korszaka

 

251. Békés vármegye főispáni helytartójának iratai 1861–1865 11,11 ifm
  a) Elnöki iratok 1861–1865 1,36 ifm
  b) Általános iratok 1861–1865 9,75 ifm
252. Békés vármegye főispánjának iratai 1866–1867 2,32 ifm
  a) Elnöki iratok 1866–1867 0,24 ifm
  b) Általános iratok 1866 1,96 ifm
  c) Kolera iratok 1866 0,06 ifm
  d) Marhavész iratok 1866 0,06 ifm
253. Békés Vármegye Bizottmányának iratai 1860–1861 0,75 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1860–1861 0,10 ifm
  b) Közgyűlési iratok 1861 0,65 ifm
254. Békés Vármegye Bizottmányának iratai 1867–1871 2,45 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1868–1871 0,40 ifm
  b) Közgyűlési iratok 1868–1871 1,93 ifm
  c) A Kórházi Bizottság iratai 1867–1871 0,12 ifm
256. Békés vármegye első alispánjának iratai 1861 0,30 ifm
  a) Beadványi jegyzőkönyvek 1861 0,04 ifm
  b) Iratok 1861 0,26 ifm
258. Békés vármegye első alispánjának iratai 1867–1871 (1872) 4,50 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1867–1871 0,24 ifm
  b) Iratok 1867–1871 0,96 ifm
  c) Alispán által elintézett vármegyei bizottmányi iratok 1867–1871 (1872) 3,30 ifm
257. Békés vármegye másodalispánjának iratai 1860–1867 0,69 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1861 0,02 ifm
  b) Iratok 1860–1867 0,67 ifm
255. A Békés Vármegyei Ínségi Központi Bizottmány iratai 1863–1865 0,48 ifm
259. Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1861–1862 0,05 ifm
260. Békés vármegye mérnökének iratai 1861–1871 0,60 ifm
264. Békés Vármegye Számvevőszékének iratai 1861–1868 0,14 ifm
266. Békés Vármegye Bűnfenyítő Törvényszékének iratai 1867–1868 0,07 ifm
261. A Békési járás főszolgabírájának iratai 1862–1865 0,22 ifm
265. A Csabai járás főszolgabírájának iratai 1863–1866 0,10 ifm
262. A Gyulai járás főszolgabírájának iratai 1862–1866 0,10 ifm
263. A Szarvasi járás főszolgabírájának iratai 1861–1866 0,08 ifm
267. A Békéscsabai járás főszolgabírájának iratai 1867–1870 0,03 ifm
268. A Gyomai járás főszolgabírájának iratai 1869–1871 0,05 ifm
272. A Gyulai járás főszolgabírájának iratai 1867–1871 0,13 ifm
271. A Szarvasi járás főszolgabírájának iratai 1867–1870 0,11 ifm

   

Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak  

 

401. Békés vármegye főispánjának iratai 1880–1950 23,20 ifm
  a) Bizalmas iratok 1890–1950 2,82 ifm
  b) Általános iratok 1880–1950 17,20 ifm
  c) Békés vármegye „megszállott területeinek főispánja” iratai 1919–1920 0,14 ifm
  d) Békés vármegye főispánja mint árvízvédelmi kormánybiztos iratai 1925–1928 0,88 ifm
  e) Békés vármegye főispánja mint közellátásügyi kormánybiztos iratai 1943–1949 2,16 ifm
402. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872–1949 13,39 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1872–1949 6,07 ifm
  b) Közgyűlési iratok 1872–1897 6,96 ifm
  c) A Vasúti Bizottság iratai 1899–1906 0,02 ifm
  d) Az Épület- és Fogházbizottság iratai 1899 0,02 ifm
  e) A Székházbővítési Bizottság iratai 1901 0,02 ifm
  f) Az Építkezési Bizottság iratai 1902 0,02 ifm
  g) A Kórházi Bizottság iratai 1886–1905 0,14 ifm
  h) A Közegészségügyi Bizottság iratai 1903–1906 0,02 ifm
  i) A Közművelődési Bizottság iratai 1898–1899 0,02 ifm
  j) A Földmívesiskolai Bizottság iratai 1903 0,02 ifm
  k) A Törvényhatósági Ipartanács iratai 1903 0,04 ifm
  l) A Békés Vármegyei Közkórház-építkezési Bizottság iratai 1899–1906 0,04 ifm
404. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Bíráló Választmányának iratai 1899–1907 0,02 ifm
405. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1898–1939 0,19 ifm
403. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai 1898–1907 0,04 ifm
406. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Számonkérő Székének iratai 1899–1904 0,01 ifm
407. Békés vármegye alispánjának iratai 1872–1950 (1951) 163,20 ifm
  a) Elnöki iratok 1872–1935 8,36 ifm
  b) Általános iratok 1872–1950 154,02 ifm
  c) Kihágási iratok 1923–1950 (1951) 0,58 ifm
  d) A Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság iratai 1945–1947 0,24 ifm
408. Békés Vármegye Árvaszékének iratai 1920–1950 39,50 ifm
443. Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1895–1950 0,44 ifm
409. Békés vármegye mérnökének iratai 1872–1877 0,16 ifm
432. Békés Vármegye Számvevőségének iratai 1928–1942 0,28 ifm
455. Békés vármegye szociális felügyelőjének iratai 1946–1948 0,42 ifm
449. Békés vármegye főcsendbiztosának iratai 1878–1880 0,04 ifm
410. Békés Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1876–1950 32,44 ifm
  a) Jegyzőkönyvek 1876–1934 0,36 ifm
  b) Általános iratok 1876–1950 30,18 ifm
  c) A Gazdasági Albizottság iratai 1918–1948 1,76 ifm
  d) A Közigazgatási Választmány iratai 1889–1904 0,14 ifm
411. A Békéscsabai járás főszolgabírájának iratai 1872–1919 4,86 ifm
412. A Békési járás főszolgabírájának iratai 1872–1950 (1956) 9,40 ifm
413. A Gyomai járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1873–1950 (1957) 16,67 ifm
  a) Elnöki és bizalmas iratok 1893–1950 0,12 ifm
  b) Általános iratok 1873–1949 11,21 ifm
  c) Kihágási iratok 1902–1947 0,20 ifm
  d) Hadigondozási iratok 1945–1949 0,36 ifm
  e) Iparügyek iratai 1945–1950 (1957) 0,34 ifm
  f) Országos választási névjegyzék 1945–1949 4,44 ifm
416. A Gyulai járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1872–1950 6,16 ifm
  a) Elnöki iratok 1898–1911 0,02 ifm
  b) Általános iratok 1872–1950 5,67 ifm
  c) Kihágási iratok 1904–1929 0,47 ifm
417. Az Orosházi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1881–1950 (1956) 28,46 ifm
  a) Elnöki iratok 1945–1950 0,24 ifm
  b) Általános iratok 1881–1950 21,42 ifm
  c) Iparügyi iratok 1920–1943 (1956) 5,20 ifm
  d) Kihágási iratok 1912–1947 1,60 ifm
418. A Szarvasi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai (1855) 1880–1950 (1954) 10,64 ifm
  a) Általános iratok 1881–1950 (1954) 7,28 ifm
  b) Iparügyek iratai 1893–1950 1,44 ifm
  c) Kihágási iratok 1880–1949 0,42 ifm
  d) Vegyes nyilvántartások (1855) 1880–1950 1,50 ifm
419. A Szeghalmi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai 1884–1950 10,90 ifm
  a) Általános iratok 1906–1950 9,24 ifm
  b) Állítási lajstromok 1884–1930 0,42 ifm
  c) Kihágási iratok 1924–1950 0,77 ifm
  d) Hadigondozási iratok 1946–1947 0,36 ifm
  e) Közellátási iratok 1949 0,11 ifm
457. A Békési járás tisztiorvosának iratai 1945–1948 0,12 ifm
414. A Gyomai járás tisztiorvosának iratai 1934–1946 0,12 ifm
461. A Szarvasi járás tisztiorvosának iratai 1945–1950 0,70 ifm
464. A Szeghalmi járás tisztiorvosának iratai 1948 0,05 ifm
458. A Békési járás állatorvosának iratai 1948–1949 0,24 ifm
420. A Szeghalmi járás állatorvosának iratai 1938–1944 0,12 ifm
459. A Békési járás szociális titkárának iratai 1947–1949 0,08 ifm
452. A Gyomai járás szociális titkárának iratai 1932–1944 0,02 ifm
460. A Gyulai járás szociális titkárának iratai 1946–1950 0,04 ifm
462. A Szarvasi járás szociális titkárának iratai 1947–1949 0,12 ifm
465. A Szeghalmi járás szociális titkárának iratai 1949 0,05 ifm
415. A Gyomai járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1939–1942 0,12 ifm
433. A Szarvasi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1932–1942 0,06 ifm
421. A Szeghalmi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1937–1943 0,12 ifm
422. Békés Vármegye Levéltárának iratai 1905–1950 0,92ifm
423. Békés vármegye megyei és községi szabályrendeleteinek gyűjteménye 1874–1948 1,56 ifm
424. Békés vármegyei egyesületi alapszabályok gyűjteménye (1869) 1872–1944 (1952) 1,92 ifm
425. Békés vármegye központi és járási tisztviselőinek törzskönyvi lapjai 1902–1905 0,05 ifm
456. Békés megye vízügyi iratai 1946–1949 0,24 ifm
426. Békés vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye (1795) 1828–1895 (1943) 20,86 ifm
428. Békés vármegyei alapítványok iratai 1809–1944 0,12 ifm
431. Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek levéltári gyűjteménye 1938–1950 16,20 ifm
429. A Békés Vármegyei Községi Jegyzői Nyugdíjalap Igazgatóválasztmányának iratai 1876–1907 0,28 ifm
430. Békés Vármegye Tiszti Nyugdíjintézete Igazgatóválasztmányának iratai 1884–1909 0,24 ifm