Almássy Márton

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Almássy Márton

(†17341)

 

Almássy György feleségével, Szabó Margittal és Márton, Ferenc, Erzsébet nevű gyermekeivel, továbbá fivérével, Jánossal - aki a királyi tábla jegyzője, 1793-ban Heves vármegye alispánja volt - 1677. augusztus 11-én részesült címeres levélben. Az armalist Heves és Külső-Szolnok egyesített vármegyék 1677. november 17-i, füleki közgyűlésén hirdették ki. Ez alapján állíthatta ki Heves vármegye testimonialisát (Fülek, 1682. május 20.), amivel a címeres levélben említett, és Békés vármegyébe áttelepült Almássy Márton 1733. május 18-án Gyulán igazolta nemesi származását. A Csík Zsuzsannával kötött házasságából született gyermekei - Cecília, Julianna - közül Dánielt 1754. november 20-án ismerték el valóságos nemesnek a békési rendek.2

Almássy Márton ügyvédi vizsgát tett, majd a gyulai uradalom szolgálatában állt, Löwenburg János Jakab főispán bizalmasa, jószágainak haszonbérlője volt.3 1722. június 8-án kezdte meg Békés vármegyei hivatali működését, amikor a restauratio alkalmával pénztárnoknak és ügyésznek választották meg. A folytatva tartott tisztépítőszéken, június 9-én Ujfaludy Márton oldalán országgyűlési követnek is megtették Almássyt. ügyészi posztjától 1725. május 15-én vált meg. Az alispáni feladatkört 1729-től haláláig látta el, a pénztárnokságról már mint alispán 1730. december 19-én mondott le.4
 

1 Almássy Márton 1734. augusztus 28. előtt halt meg, ugyanis Harruckern János György főispán nevében Harruckern Ferenc ezen a napon nevezte ki „obitum domini Martini Almassy condam vice comitis" folytán Khlosz Mátyást modo provisorio Békés vármegyei alispánnak. Kgy. jkv. 86/1734. 2 Kgy. jkv. 43/1733, 85/1733, 146/1754; Kempelen, 1. köt., 1911. 74-78. p.; [Haan], 1884. 50. p.;

2 Almássy Dániel Békés vármegyét szolgálta mint esküdt, alszolgabíró (1744-1755) és a békési járás főszolgabírája (1755-1781). 1716 körül született, ugyanis 1781-ben 65 évesnek mondta magát. Vegyes házasságból származó lánytestvéreit édesanyjuk református szellemben kívánta nevelni, de ez ellen a Békés vármegyei rendek, a gyulai plébános és az Almássy család egyaránt protestált. Kgy. ir. 92/1781; kgy. jkv. 101/1739, 114/1739, 135/1739, 172/1739, 14-15/1740; [Haan], 1886. 151. p.; Karácsonyi, 1. köt., 1896. 476. p.; Uő., 3. köt., 1896. 167. p.

3 [Haan], 1884. 86. p.; Karácsonyi, 3. köt., 1896. 167. p.

4 Kgy. jkv. sz. n./1722. jún. 8., 48/1722. jún. 9., 66/1725, 315/1730, 426/1730; Karácsonyi, 1. köt., 1896. 473., 478., 480. p.